Ber byrådet revurdere Grefsen skole

Utenfra ser de eldste Grefsen skole-bygningene (gul) idylliske ut, men innvendig er situasjonen annerledes. foto: Kristin Tufte Haga

Leder av bystyrets Kultur- og utdanningskomité ber nå byrådet revurdere Grefsen skole. - Ingen tvil om at skolen også trenger rehabilitering, sier Knut Even Lindsjørn (Sv).

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Leder av bystyrets Kultur- og utdanningskomité, Knut Even Lindsjørn, ber byrådet revurdere Grefsen Skole.

Oslo: Grefsen skole er i årets budsjett foreslått bygget ut, men ikke rehabilitert. Og skolen har manglet godkjenning i henhold til forskrift for miljørettet helsevern i tre år. Leder av Bystyrets Kultur- og utdanningskomité, Knut Even Lindsjørn (Sv) ber nå byrådet revurdere planene for Grefsen skole.

- Det er vel ingen tvil om at skolen trenger omfattende rehabilitering, grunnet blant annet et kritikkverdig inneklima, dårlige sanitærforhold, stengte rom, og generelt dårlige arbeidsforhold for lærerne. Jeg har nå bedt byrådet utrede nærmere rundt utbyggingsplaner og fremtidige rehabiliteringsplaner for Grefsen skole, sier Lindsjørn.

Kortsiktig og ulønnsomt

Blant annet ønsker lederen av Kultur- og utdanningskomiteen mer informasjon om hvilke tilpasninger som er planlagt i eksisterende bygningsmasse, også rettet mot at skolen nå er uten miljørettet helsevern-godkjenning. Lindsjørn ønsker også mer informasjon hvorvidt den eksisterende bygningsmassen kan benyttes fullt ut, dersom det ikke blir foretatt en totalrehabilitering - i tillegg til utbygging.

- Det er all grunn til å tro at en utbygging uten en samtidig rehabilitering er kortsiktig planlegging, og sikkert også mer ulønnsomt. Byrådet bør derfor revurdere prioriteringen i budsjettforslaget, utfra den informasjon som nå foreligger om skolens dårlige tilstand. Blant annet gjennom skole-driftsstyrets deputasjon, FAU og Nordre Aker bydel, sier Lindsjørn.

- Uansett ønsker jeg en tilbakemelding fra byrådet når det ser for seg en totalrehabilitering av skolen. Byrådets skolebehovsplan for neste år inneholder heller ingen planer for rehabilitering av Grefsen skole med det første, sier komitélederen.

Vedtak i 2004

I tillegg er ikke SVs komitéleder fornøyd med bystyrevedtak av 2004.

- Vedtaket fastslår at ventilasjonsanlegg ved skolene ikke skal prioriteres i noen år fremover. Dersom avbøtende tiltak som klimaavskjerming (bl.a nye vinduer) ikke funger godt nok, vil SV ha en ny gjennomgang av alle prosjekter for å få vurdert nødvendigheten av å installere nye ventilasjonsanlegg.

Budsjett- Når ovennevnte informasjon foreligger, så får komiteen ta nærmere stilling til om den skal foreslå for bystyret å øke årets budsjett for Grefsen skole, slik at også rehabilitering kommer på agendaen, sier Lindsjørn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse