Lae sender brev til arbeidsministeren: Ber departementet gripe inn

Byrådsleder Erling Lae (H).

I brev sendt til arbeids- og inkluderingsministeren, ber byrådet ministeren umiddelbart om å gripe inn og sikre tilstrekkelig NAV-behandling av brukerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.02.2009 kl 16:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Sosialbyråd Jøran Kallmyr (Frp).

Se bildet større

Byrådet i Oslo har sett seg på lei på at Navs nedbemanning påfører kommunen ekstrakostnader. Når har de tilskrevet Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og statsminister Jens Stoltenberg.

OSLO: NAV arbeid/trygd (Staten) klarer ikke å overholde saksbehandlingstiden, noe som blant annet medfører at brukere som står i kø for ledighetstrygd, må henvende seg til kommunale sosialtjenesten for penger til livets opphold. Det er byrådet nå mektig lei av.

Fredag (13.02.) har byrådsleder Erling Lae og sosialbyråd Jøran Kallmyr sendt brev til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, og ber han umiddelbart gripe inn for å sikre tilstrekkelige ressurser til saksbehandlingen for NAV-stat-delen (arbeid/trygd).

8-10 i hver bydel

– Hver av bydelens sosialtjeneste mottar daglig 8-10 personer som er henvist dit fordi de ikke får behandlet sine rettmessige krav til arbeidsledighetstrygd og andre trygdeytelser. Disse er i nød og må be om hjelp fra sosialtjenesten. Byrådet ser det som svært alvorlig at personer som NAV skulle hjulpet omgående ikke får den hjelp de har krav på. Vi kan ikke akseptere at disse blir sosialklienter, skriver helsebyråd Jøran Kallmyr (Frp) og byrådsleder Erling Lae (H) i brevet.

De påpeker også at det er uakseptabelt at den statlige delen av NAV-kontorene ikke er bemannet tilstrekkelig til å møte en økende arbeidsledighet som følge av finanskrisen.

Ikke sikkerhetsnett for Staten

– Tvert imot velger staten i stedet å nedbemanne. Den direkte følge av dette er altså at den andre delen av NAV- kontoret, nemlig sosialtjenesten i kommunen, må forskuttere livsopphold og boutgifter for nye arbeidsledige som har rett til arbeidsledighetstrygd og andre trygdeordninger. For brukerne innebærer dette at de må bli sosialhjelpsmottakere i påvente av statlig saksbehandling, og må nøye seg med ytelser etter sosialhjelpsreglene, som vanligvis er lavere enn ledighetstrygden, skriver Kallmyr og Lae, og videre at dette kommer som en tilleggsbelastning til usikkerhet knyttet til at disse personene nylig har blitt arbeidsledige.

– Sosialtjenesten er ment å være et sikkerhetsnett for brukere i vanskelige livssituasjoner, den er ikke ment å være et sikkerhetsnett for statlige instanser, skriver byrådet videre, og viser til at det er «sterkt beklagelig» at «sosialtjenesten må styre sine ressurser til oppgaver med å saksbehandle, beregne og utbetale sosialhjelp, og i tillegg fremme og følge opp krav om tilbakebetaling av forskuttert trygd».

– Dette er utelukkende unødvendige tilleggsoppgaver fordi den statlige delen av NAV ikke makter sin oppgave, skriver Kallmyr og Lae.

Negativt for partnerskapet

Byrådet viser i tillegg til at det er sterkt negativt for partnerskapet mellom stat og kommune, at den ene part påfører den andre unødige ekstraoppgaver.

– Dette stjeler også ressurser fra f.eks. arbeidet med kvalifiseringsprogrammene for sosialklienter, som er en av hovedideene bak NAV-reformen, skriver byråden og byrådslederen videre, og som også har sendt kopi av brevet til statsministeren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse