Ber om 5 millioner til idrettshall

Kjelsås ILs Per Ekstrøm er med og arbeider for at det likevel skal bli bygget en liten gymsal i "nye" Kjelsås skole. Kristin Tufte Haga

Kjelsås IL har nå vært på deputasjon på Rådhuset, og ber om 5 millioner til ny gymsal.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KJELSÅS:

— Kjelsås IL er et av landets aller største idrettslag og har en jevn økning av medlemsmassen, spesielt blant barn og ungdom. Vi har allerede i dag problemer med å finne tilstrekkelig med lokaler til ovennevnte aktiviteter. Det kan ikke være slik at når Kjelsås skole står ferdig og den gamle gymsalen blir erstattet med en ny, flott flerbrukshall, så forsvinner tilbudet til "ikke-hallidrettene". Kjelsås Idrettslag ber derfor om en tilleggsbevilgning på budsjett 2010 til Kjelsås skole på kr 5 mill. øremerket gymsal, skriver idrettslaget i brevet de nå har sendt til bystyrets kultur- og utdanningskomité.

LES OGSÅ: Kjelsås IL har løsningen

Lagt inn og tatt ut igjen

Bakgrunnen er som det nevnes at i forbindelse med "nye" Kjelsås skole, skal blant annet eksisterende store hall rives, og erstattes med helt ny storhall. Men i samme prosessen blir den lille gymsalen i det eldste bygget "slukt" i byggeprosessen, og det er ikke lagt inn noe erstatningsgymsal. Det var det opprinnelig, men den "lille" oppvarmingshallen Undervisningsbygg AS foreslo i prosjektet

— til rundt 35 millioner

— ble senere tatt ut på grunn av kostnadsbesparelse.

LES OGSÅ: Gymsal kan bli eget prosjekt

Går ut over de yngste

— Det er viktig at dagens gymsalaktiviteter ikke forsvinner. Flerbrukshallen vil være forbeholdt "hallidrettene". De gruppene som i dag er brukere av gymsal vil dermed miste sin innendørsaktivitet. Dette gjelder allidrett for de yngste, IPU, innetrening for yngre utøvere innen ski, alpint og fotball samt trimgrupper, skriver laget også i brevet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse