ANNONSE
Annonse

Ber om beboerparkering før ny sykkelvei

SYKLING UNNTATT ENVEISREGULERING MED MOTSTRØMS SYKKELFELT (illustrasjon): I Jutulveien mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei planlegger Bymiljøetaten å etablere et sykkelfelt mot regulert kjøreretning for biltrafikk. Foto: BYMILJØETATEN

Bymiljøetaten skal tilrettelegge for sykkel i Jutulveien. Men fjerning av gateparkeringen vil skape store problemer før beboerparkeringen er på plass i 2018, frykter beboere.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 21.06.2017 kl 11:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

TÅSEN / ULLEVÅL / BJØLSEN: – På beboermøtet med Sykkelprosjektet i Oslo kommune om ny sykkelvei i Jutulveien på onsdag (14. juni, journ.anm.) kom det tydelig fram at løsningen som er foreslått vil skape store parkeringsproblemer for beboerne, og at en oppgradering av veien vil kunne skape mer gjennomgangstrafikk og økt hastighet i boområdet, sier Terje Olav Moen (Ap), representant i bydelsuvalget i Nordre Aker, og leder av Miljø-, plan- og samferdselskomiteen.

Terje Olav Moen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Del av byrute 7 for sykkel

Strekningen mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate inngår i byrute 7 for sykkel, en prioritert sykkelrute mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst. Veien er en viktig forbindelse mellom Blindern og østover i byen, og inngår i én av åtte nye sykkelruter innenfor Ring 3.

I Bydel Nordre Akers lokale sykkelstrategi fra 2014 ble gata utpekt som en ønsket sykkeltrasé, og strekningen inngår i planforslaget for Oslos fremtidige sykkelveinett.

Fjerner gateparkering

Onsdag 14. juni holdt Sykkelprosjektet åpent informasjonsmøte om prosjektet, slik Nordre Aker Budstikke skrev om.

Planforslaget Bymiljøetaten legger frem for Jutulveien innebærer etablering av sykkelfelt i vestgående retning mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei, og etablering av sykkelfelt i begge retninger mellom Uelands gate og Tåsenveien. Forslaget innebærer at uregulert gateparkering i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate fjernes for å frigjøre plass til sykkelfelt.

Les mer detaljert om sykkelplanene her.

Bekymret beboer

Kirsti Skjerven. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Kristi Skjerven, som er beboer i området, var tilstede på informasjonsmøtet onsdag, og møtte også opp i bydelsutvalget dagen etter, da saken sto på sakskartet til lokalpolitikerne. Hun viste til at de foreslåtte tiltakene er planlagt allerede i løpet av 2017.

Området skal også få beboerparkering, men det blir først i 2018.

– Møtet viste at Sykkelprosjektet ikke har god nok kunnskap om parkeringssituasjonen i området, sa Skjerven i BU-møtet torsdag.

Hun fortalte at det fra halv syv om morgenen er kamp mellom ansatte fra Ullevål sykehus om plass til å parkere i området. Disse konkurrerer om gateparkeringsplassene med beboerne i området, fordi de omkringliggende borettslagene ikke tillater beboerne å parkere på borettslagets grunn, opplyste Skjerven.

– Jeg er skremt av mangel på samarbeid og koordinering, sa Skjerven, som også hevdet lokalmiljøet ikke har vært inkludert i prosessen.

– Det har heller ikke vært dialog med Bydel Nordre Aker. Dette skaper en følelse av å få tredd noe over hodet på oss uten å få være meningsberettiget, sa Skjerven.

Hun ba bydelsutvalget få Bymiljøetaten til å utsette sykkeltiltaket til etter at beboerparkering er innført, slik planen er for de andre gatene som skal oppgraderes. Eventuetl må ordningen med beboerparkering fremskyndes, sa hun.

Støtte fra bydelsutvalget

Skjervens innspill ble hørt da bydelsutvalget skulle vedta sin uttalelse til planen, 15. juni.

– Jeg er glad for at bydelsutvalget gjorde et enstemmig vedtak som støtter synspunktene til beboerne rundt Jutulveien. Både Høyre og Arbeiderpartiet fremmet forslag om at beboerparkering for området må være på plass når sykkelveien anlegges, sier Terje Olav Moen til Nordre Aker Budstikke i etterkant av BU-møtet.

Bydelsutvalgets vedtak:

«Bydelsutvalget er positive til at det gjennomføres sykkeltiltak i Jutulveien i tråd med tidligere anbefalinger fra bydelen. Det vil bidra til større trafikksikkerhet ved at gående, syklister og biler skilles. Vi mener imidlertid at forslaget som nå foreligger vil ha uheldige konsekvenser for beboerne dersom det ikke samtidig blir etablert beboerparkering i området, bl.a for å hindre mye fremmedparkering av ansatte på Ullevål sykehus. Det bør også vurderes om Jutulveien kan stenges for gjennomkjøring av biler og at det tilrettelegges for begrenset beboerparkering, av- og pålessing og TT-transport i veien, så fremt det ikke går ut over trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og syklister.»

LES OGSÅ: Venstre vil ha bedre vei i Maridalen nå. Ennå kan det gå år før den planlagte sykkelveien er på plass

Beboerparkering

Les mer om beboerparkering i faktaboksen.

Følgende bydeler har vedtatt å innføre permanent beboerparkering (Plan for innføring i parentes):

  • Gamle Oslo (Eksisterende områder: Midten av september. Nye områder: Slutten av november)
  • St. Hanshaugen (Eksisterende områder: Begynnelsen av september. Nye områder: Slutten av oktober)
  • Grünerløkka – innenfor Ring 2 (Våren 2018)
  • Frogner – ikke Bygdøy (Eksisterende områder: Slutten av august. Nye omrpder: Begynnelsen av oktober)
  • Sagene (Våren 2018)

I følgende bydeler vil beboerparkering kun innføres i enkelte gater:

  • Ullern (Sommeren 2018)
  • Nordre Aker (Sommeren 2018)
  • Alna (Sommeren 2018)
  • Stovner (Sommeren 2018)

LES OGSÅ: Utsetter sykkelfelt i Grefsenveien. Slik blir veien etter oppgraderingen

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse