Klage sendt Sivilombudsmannen: Ber om granskning av kommuneplan-prosessen

Grefsenbeboer og advokat Trond W. Lunde med sterk kritikk av prosessen rundt kommuneplanen. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

– Det er noe som vekkes i meg når det begås urettferdighet. Dette er et sterkt overgrep mot beboerne i området, ifølge Grefsen-beboer og advokat Trond W. Lunde.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.06.2016 kl 15:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks - Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.

Kilde: www.sivilombudsmannen.no

Faktaboks - Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.

GREFSEN: – I dag har Aksjonsgruppa levert en klage til sivilombudsmannen for prosessen rundt vedtaket om å inkludere Nedre Grefsen som utviklingsområde i Kommuneplanen.

– I følge klagen har saksbehandlingen vært så udemokratisk og mangelfull og i den grad forhindret en åpen demokratisk debatt, at den innebærer en krenkning av borgernes sivile rettigheter. Klagen er nå offentlig tilgjengelig informasjon hos Sivilombudsmannen.

Fra facebooksiden til Stopp ødelegging av Nedre Grefsen, i starten av uka. En gruppe som har vokst seg veldig stor, med over tre tusen medlemmer.

– Aldri hørt om lignende

Trond Werner Lunde, vokst opp i nærområdet og fortsatt boende på Grefsen, har underskrevet klagen på vegne av aksjonsgruppen. Sammen med Haavard Nordlie, som var den som studerte kartvedleggene til Kommuneplanen 2030. Og således forsto at også deler av nedre Grefsen med mange eiendommer, var en del av kollektivknutepunkt-politikken til politikerne.

Som setter Småhusplanen til side. Og igjen gjør at eneboliger kan erstattes med høye blokker.

En avsløring som sjokkerte og satte kaffen i halsen på mange tusen beboere i Grefsen-området, og muligens utenfor området også.

– Jeg har aldri hørt om noe lignende, noe sted. Et velfungerende lokalsamfunn som skal ofres for den kommende «millionbyen», sier en engasjert Lunde ved trebordet i krysset Lettvintveien og Grefsenveien.

– Se på premissene

Han fortsetter.

– Kanskje på tide å se på og vurdere premissene som ligger i bunn for at Oslo skal vokse, og da særlig innenfor - eller rett rundt - Ring 3. Hvorfor velges det i høyden, når det mange steder er både plass og anledning til å bygge i bredden?

– Er det kortsiktige profitthensyn som skal styre hvordan byen vår og nærmiljøet skal bli? Sterke og store entreprenører som pusher politikerene til å åpne opp for fortetting, nettopp der boligprisene er høye? sier Lunde videre.

Han mener grunnen til at andre aktuelle områder blir nedprioritert, er fordi disse eiendommene vil kunne gi mindre lønnsomhet for eiendomsutviklere.

– Er det slik vi skal bygge fremtiden vår i Oslo? spør Lunde, som nå i klagen til Sivilombudsmannen ber om en granskning av kommuneplan-prosessen.

Se bildet større

Klagen til Sivilombudsmannen er sendt denne uken, Trond W. Lunde mener beboerne har en god sak. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Sterk kritikk

En klage som retter sterk kritikk mot sentrale politikere, forvaltningen, og også Plan- og bygningsetaten. Den peker på en svært mangelfull og udemokratisk saksbehandling, hvor muligheten til å uttale seg ifølge klagerne har vært fraværende for beboerne i det angjeldende området.

Grefsen

I tillegg kritiseres det at stedsnavnet Grefsen ikke er nevnt et eneste sted i planen. Kun på et vedlagt kart er Grefsen-eiendommer inkludert i et større område, som også omhandler Storo.

Går på helsa løs

I tillegg beskrives avsløringen å ha vært så inngripende og belastende for beboere i området, at planen er en trussel mot folks ekstensielle behov, som retten til egen bolig og trygge oppvekstvilkår. Og derav en trussel mot folks psykiske helse.

Det er også i klagen ramset opp andre planprosesser og lignende i bydelen, hvor det har vært bred informasjon fra myndighetene om prosjektene, og hvor innbyggerne har fått god anledning til å uttale seg.

LES OGSÅ: Her er oppsummeringen fra «folkemøtet» om kommuneplanen. – Ingen nevnte Grefsen!

I klagen står det at det er oppsiktsvekkende at en så inngripende plan kan gå fullstendig under radaren, og at tilliten til politikere og forvaltning er langt på vei fraværende som følge av denne saken.

Beboerene ber således Sivilombudsmannen granske hele kommuneplan-prosessen.

Støtte fra politikerne

Det vises også til at alle lokalpartiene - unntatt MDG - støtter opp om fravær av informasjon i kommuneplan-prosessen om nedre Grefsen. I tillegg til at Frp sentralt ber om at området må tas ut av kommuneplanen, noe beboerne også krever.

– Begynnelsen på slutten?

– Jeg tenker at hvis vi mot all formodning ikke skulle få gehør, og at fortettingsplanene for nedre Grefsen blir en realitet, så tror jeg det er begynnelsen for slutten på det småhusområdet vi har på Grefsen i dag. Og man kan jo tenke seg at samme politikk vil spre seg oppover mot platået, sier Lunde, mens han spaserer i de hyggelige villaveiene på nedre Grefsen, med grønne busker og trær, enebolig og hus i rekke, og flermannsboliger.

– Det er jo fortettet allerede de fleste steder. Et paradoks er jo også at noen av de utplukkede eiendommene for fortetting har helt nye boliger, som kanskje blir erstattet med høyblokker om få år?

Gatefest

Så dukker tilfeldigvis en annen fra aksjonsgruppa opp, Benedicte Bull. De har nok blitt mye bedre kjent med hverandre etter hvert i prosessen, beboerne i området. I august skal de også ha stor gatefest i Kapellveien.

Se bildet større

Trond W. Lunde og Benedicte Bull i Grefsenveien, sistnevnte også en av administratorene av facebookgruppa Stopp ødelegging av Nedre Grefsen. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

– Ja før så var det mer min kone som kjente nabolaget best. Men nå er jo jeg midt oppe i det selv. Men mye hyggelige folk i området her altså!

Lunde fortsetter.

– Det er noe som vekkes i meg når det begås urettferdighet. Kommuneplan-prosessen, og fortettingsplanen i den for området her, er et sterkt overgrep mot oss beboere. Vi bør ha en god sak, mener advokaten som sammen med flere tusen Grefen-sympatisører venter i spenning på Sivilombudsmannens uttalelse.

Les alt om «kommuneplan-avsløringen» på nedre Grefsen her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse