Ber om parkeringsforbud i Grefsenveien – men det kan bli sykkelfelt

Torsdag kveld, mens lokalpolitikerne diskuterte parkeringsforbud i Grefsenveien, så det slik ut like ovenfor Disen holdeplass. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bydelsutvalget går enstemmig inn for å forby parkering av lastebiler i Grefsenveien. Bymiljøetaten har planer om enda større endringer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.02.2018 kl 15:38

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Det siste året har vi skrevet mye om lastebiler og andre store kjøretøyer som parkerer i Grefsenveien, mellom Disen trikkeholdeplass og Grefsenplatået. Sakene har skapt mye engasjement, og mange av dem som kommenterer mener parkeringen, som er fullt lovlig, skaper farlige situasjoner.

I høst brakte BU-nestleder Ingeborg Briseid Kraft (V) saken opp i miljø-, plan og samferdselskomiteen i Nordre Aker, og 14. desember lå et forslag om parkeringsforbud for lastebiler på bydelsuvalgets bord.

LES OGSÅ: Bydelsbudsjettet vedtatt: Begeistring for grønne midler, men det blir ikke noe av – ennå

Skiltet parkeringsregulering

«Bydel Nordre Aker mener at dagens situasjon i Grefsenveien mellom Disen og Glads vei holdeplasser er uholdbar. Fremmedparkering av tungtransport hører ikke hjemme i en sterkt trafikkert gate der fotgjengere, syklister, kollektivtransport og biler må konkurrere om plassen. Dagens parkeringssituasjon hindrer sikt og øker faren for alvorlige ulykker,» kommenterer BU i sitt vedtak.

Bydelsutvalget ber derfor om at Grefsenveien mellom Disen og Glads vei holdeplasser reguleres med skilt som begrenser parkeringen, slik at bare personbiler kan parkere i området. Parkeringsreguleringen skal gjelde i begge retninger.

I vedtaket ber Bydel Nordre Aker også om at det tilrettelegges for parkering av tunge biler på bedre egnede plasser i byen «slik at ikke problemet forflyttes til andre veier som er like lite egnet.»

For kort tid siden skrev Nordre Aker Budstikke om beboere på Tåsen, som har det samme problemet med parkerte laastebiler i Tåsenveien.

Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som er skiltmyndighet, og som må godkjenne en eventuell regulering av parkeringen på denne stekningen i Grefsenveien.

Sykkelfelt

Nordre Aker Budstikke kjenner til at Bymiljøetaten vurderer å opprette sykkelfelt i den øvre delen av Grefsenveien, som en forlengelse av de store oppgraderingsarbeidene som skal gjøres i veien fra Disen holdeplass og ned forbi Storokrysset.

Fylkessekreætr Norunn Krokeide i Oslo Grønn Ungdom, tok i et leserinnlegg til orde for sykkelvei på strekningen.

På spørsmål fra Nordre Aker Budstikke, svarer Hanna Borge i Sykkelprosjektet (Bymiljøetaten) følgende:

– Det stemmer at BYM (Bymiljøetaten, journ.anm.) vurderer mulighetene for sykkelfelt langs denne strekning. Det er derimot for tidlig å si noe om når dette eventuelt vil kunne gjennomføres. Vi ønsker å ha en dialog med Bydel Nordre Aker for å diskutere løsningsforslag og videre arbeid.

LES OGSÅ: Starter til våren: – Det vil bli problematisk å ferdes i Grefsenveien, særlig for bilister

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse