Besøk fra Tsjekkia

Bydel Nordre Aker har hatt besøk fra Tsjekkias 3. største by.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.10.2007 kl 09:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nydalen: Bydelsdirektør Mona Taasen ble kontaktet av internasjonalt kontor i Rådhuset og forespurt om bydelen kunne ta i mot en delegasjon fra Ostrava, Tsjekkias 3. største by.

- Tross høstferie, og derav fridager for mange ansatte, tok vi utfordringen på strak arm, sier bydelsdirektør Mona Taasen.

Gruppen på 16 deltakere, ti menn og seks kvinner, bestod av nyvalgte bystyremedlemmer og medlemmer av sosialkomiteen. De ønsket en orientering om oppgaver generelt som bydelen utfører innen helse- og sosialtjenesten.

Sosialsjef Liv Wilentschuk Øien, bydelsoverlege Georg Semcesen og avdelingssjef for bestillerkontoret, Brit Havig, orienterte fra sine felt. Bydelsdirektøren ønsket velkommen og snakket generelt om bydelen, styringssystem og befolkningsammensetning.

- Det ble et meget hyggelig og vellykket møte. Dette var oppegående mennesker som fulgte godt med og var genuint interessert i fagfeltet. Det ble stilt mange relevante spørsmål, spesielt innenfor områder som gjaldt eldre, funksjonshemmede, flyktninger, sosialklienter, samt økonomiske rammebetingelser. Delegasjonsbesøket varte cirka en time lenger enn avtalt, da alle parter hadde gjensidig utbytte av samværet, avslutter bydelsdirektøren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse