Best i byen på sosialtjenester

Bydelsdirektør Mona Taasen og sosialkontorsjef Liv Øien sammen med byråd Sylvi Listhaug (i midten).

Hvert år måler Oslo kommune hva brukerne av sosialtjenestene mener om servicen de får på sitt lokale kontor. NAV-kontoret i Nordre Aker ligger på toppen. En av forklaringene heter Ashis Kumar Guha.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug, var i forrige uke på besøk i Nordre Aker for å gratulere med det flotte resultatet, for å overlevere blomster, og for å få høre mer om hva de ansatte i sosialtjenesten i Nordre Aker gjør riktig.

Humør

En stolt sosialsjef Liv Øien pekte umiddelbart på sosialkonsulent Ashis Kumar Guha som er ansvarlig for mottaket. Mange elementer må fungere sammen for at brukerne skal bli fornøyde. Hvordan de ansatte jobber står helt sentralt.

- Jeg bruker humør, sier Ashis Kumar Guha, og smiler bredt. Han har alltid et våkent øye for alt som skjer inne i lokalet, og har som mål å avverge konfrontasjoner og støy før situasjoner oppstår.

- Jeg mener vi skal ta alle på alvor, og behandle dem med respekt. Det er ingen motsetning mellom respekt og godt humør, sier han. Sjefen hans kan ikke rose ham nok for den positive innflytelsen han har på både ansatte og brukere. Han omtales som ekstremt kunnskapsrik, ekstremt fleksibel og alltid villig til å yte det lille ekstra for dem som kommer til kontoret. Han har en veldig bred kompetanse og kan se brukernes behov på tvers av alle kommunale, fylkeskommunale og statlige inndelinger.

- Jeg bevilger ingen penger, det er ikke min jobb. Men jeg kan likevel hjelpe folk videre, sier Ashis Kumar Guha.

Fornøyd byråd

- Ikke bare ligger Nordre Aker på topp i Oslo, de har også mer fornøyde brukere enn i fjor. Det tyder på at det jobbes i riktig retning, og at resten av byen har noe å lære her, sier byråd Sylvi Listhaug. Hun mener hele byen har et stort potensiale for å bli bedre på brukertilfredshet. Etter å ha møtt bydelsdirektør Mona Taasen, sosialsjef Liv Øien og konsulent Ashis Kumar Guha er hun overbevist om at NAV-kontoret i Nordre Aker fortsatt jobber for å øke kvaliteten.

- Dette er en kontinuerlig prosess. Nordre Aker har et forsprang som vi må lære av. Du merker i det du kommer inn dørene her at ting fungerer. Lokalene er nye og innbydende. Strukturen er god, med kølapper og ro. Du merker at de som sitter i resepsjonen er hyggelige og positive, sier hun.

- Sosialkontoret i Nordre Aker har ikke noe lettere klientell enn andre bydeler. Vi ser at brukerne er mest fornøyd her, mens utbetalingene ikke ligger på toppen. Det forteller oss at brukertilfredshet ikke nødvendigvis henger sammen med hvor mye penger folk får. Om du ikke har krav på penger skal du likevel føle at du tas på alvor, og at du får hjelp inn mot andre instanser, sier Listhaug. Hun forteller at det nå jobbes med minimumskrav som skal gjelde over hele Oslo hva gjelder behandlingstid.

Glad direktør

Bydelsdirektør Mona Taasen jobbet aktivt for å få det første NAV-kontoret i Oslo til Nordre Aker. Hun skryter av de ansatte, og fryder seg over de gode målingene som viser at målrettet arbeid fører fremover. Men understreker at mye står igjen før sosialkontor, arbeidskontor og trygdekontor virkelig fungerer som en enhet. Mye fungerer veldig bra, mye kan bli bedre. Det gjelder å holde fokus.

- Vi har fått til et godt arbeidsmiljø, det smitter. Vi er en helhet, og spiller på lag med alle enhetene for å gi best mulig løsninger til klientene, vi er mest mulig fleksible innenfor loven for sosiale tjenester, sier sosialsjefen.

- Jeg trives, får brukt min personlighet, og opplever at jeg har tillit og troverdighet både fra sjefer, kolleger og brukere. Det gjør at jeg tør å si ting veldig direkte. At jeg selv er inder er ingen ulempe. Ingen kan kalle meg rasist, om de ikke har krav på penger, avslutter Ashis Kumar Guha.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse