BI-foreleser Stoltenberg

Mottakelsen samfunnsøkonom og statsminister Jens Stoltenberg fikk av om lag 500 blivende bedriftsøkonomer, kan gjøre enhver BI-foreleser grønne av misunnelse. Foto: Anders Jørstad

Både alvor og humor preget stemningen i auditoriet da Jens Stoltenberg som tidligere BI-foreleser gjestet BI Nydalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.11.2008 kl 09:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: Få timer etter det siste rentekuttet fikk BI-studentene siste oppdatering på finanskrisen av selveste statsministeren onsdag sist uke. Sjelden har et auditorium i Nydalen fyltes med så høylydt applaus og latter som da samfunnsøkonomutdannede Jens Stoltenberg møtte et hundretalls blivende bedriftsøkonomer.

– Bedriftsøkonomer og samfunnsøkonomer er to profesjoner med ulikt syn på skatt, mente statsministeren.

– Mens dere bedriftsøkonomer anser skatt som utgift, anser vi sosialøkonomer skatt som inntekt, sa Stoltenberg og fikk fram latteren i publikummet. Og han fortsatte:

– Men dere er bra folk dere også, all den skatten dere skal betale, sa han humørfullt.

Jens' ukjente sider

Å stå på talerstolen i et BI-auditorium vekket minner i Stoltenberg, og han delte en underkjent del av sitt yrkesliv med studentene.

– Tidlig bestemte jeg meg for å bli noe ordentlig her i livet. Og selv om mange så for seg at jeg ble politiker, sa jeg nei til dette for det var forsker jeg ville bli, forteller Stoltenberg – som etter økonomiutdannelsen ble Statistisk sentralbyrås fremste ekspert på et enkeltstående emne, som fylte auditoriet med latter.

– Det het «etterspørselsrelasjoner i offentlig transport». Det var et smalt emne, men jeg var veldig god på det, kunngjorde regjeringssjefen.

Stoltenberg fortalte også at han som forsker hadde forelesninger på BI Sandvika, før han til slutt redegjorde for hvordan forskningsperioden stanset av en telefonoppringning fra Thorbjørn Berntsen.

– Han åpnet ikke med å si hei eller navnet sitt, han sa bare: «Dø! (du, journ.anm.), Gro har sagt at jeg skal si at du skal bli statssekretær.»

Stoltenbergs finansanalyse

Stoltenberg serverte selvsagt sine analyser over finanskrisen. Krisen i verdensøkonomien burde ikke komme som noen overraskelse på noen, mente han, og siktet blant annet til at det internasjonalt lenge har vært varslet, deriblant av OECD.

Videre presiserte han at man på kort tid kan bruke mer penger enn hva kapasiteten skulle tilsi, men ikke på lang sikt. Og dette mente han var finanskrisens kjerne.

– Se på USA. Der har det vært enorme låneopptak og underskudd på statsbudsjett i mange år. Samtidig har man operert med store forsvarsbudsjett og skatteletter. Dette måtte til slutt gå galt, og det viser at markedet ikke kan styre seg selv, forklarte han.

At flere europeiske toppledere ønsker strengere regler for å styre markedet, er god musikk for Stoltenbergs ører.

– Med utlån på tvers av landegrenser og kontinenter, må reglene være internasjonale, mener han.

Etter å ha svart på en rekke kritiske spørsmål fra BI-studentene, avsluttet statsministeren med å presisere at Norge ikke lenger er «påvirket» av finanskrisen, men «rammet» av den.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse