Bilister: -Vær varsomme!

Korsvoll skoles FAU-leder Cecilie Dueled håper brukerne av nye Andromeda barnehage parkerer på plassen i krysset Langåsveien/Åmotveien. Den nye barnehagen bakerst på bildet.

Korsvoll FAU er bekymret: – Med nye Andromeda Barnehage innerst i Langåsveien vil nærmiljøets og skoleungenes trafikkbilde utvilsomt endre seg, sier leder Cecilie Dueled.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.12.2006 kl 09:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Korsvoll: For to uker siden skrev Nordre Aker Budstikke om Andromeda Barnehage som nå har åpnet innerst i Langåsveien. Barnehagen har foreløpig dispensasjon fra å opparbeide en bredere adkomst enn dagens smale Langåsvei. Korsvoll Vel har uttrykt bekymring for den nye trafikksituasjonen i området. Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Korsvoll skole er også bekymret.

- Rundt halvparten av Korsvoll skoles 530 barn benytter nærområdet til den nye barnehagen som skolerute. Ungene begynner til samme tid, klokken halv ni. Vi har i samarbeid med Andromeda delt ut et orienteringsskriv til barnehagebrukerne - foreldre og de som arbeider der, om å vise stor varsomhet i trafikken. Rundt 50 barnehageplasser og mange ansatte vil utvilsomt gi et helt annet trafikkbilde i nærmiljøet enn tidligere, sier FAU-leder Cecilie Dueled.

- Parker ved Korsvollhuset

Det siste stykket inn Langåsveien fra Åmotveien har bare noen få beboere.

- De fleste ungene går midt i veien, og er helt uvant med at det er biltrafikk på denne veisnutten. Mange av barna sykler til og fra Korsvoll Skole gjennom skogen. På vei hjem – og ut av skogen - kommer skolebarna ofte i høy fart - rett ut i det nye "krysset" Langåsveien og innkjørsel til barnehagen, sier Dueled.

FAU ønsker at barnehagebrukerne parkerer på tomten overfor Korsvollhuset.

- FAU ber innstendig Andromedas brukere om å parkere overfor Korsvollhuset i krysset Åmotveien/Langåsveien, og heller gå det siste stykket inn til barnehagen, sier FAU-leder Cecilie Dueled.

Stor aktivitet

FAU-lederen legger til at det også skjer mange aktiviteter for ungene tilknyttet Korsvollbanen – fra klokken fire og utover ettermiddagen.

- Det vil si at fra tidlig morgen til ettermiddag/kveld er dette et sårbart område for unge trafikanter, og alle bilister må vise stor aktsomhet, sier Dueled, som ikke tror situasjonen blir mye bedre med snø.

- Det betyr blant annet enda smalere veibane, og desto mer utrygg skolevei for ungene våre. Det finnes heller ikke fortau – verken i Åmotveien eller Langåsveien, sier Dueled.

Grunnen til at Andromeda Barnehage foreløpig har fått dispensasjon til ikke å opparbeide en bredere adkomst, er en innregulert turvei i friområdet langs Langåsveien. Problemet er bare at turveien aldri har vært opparbeidet, og området er mer kratt og gjørme. Nordre Aker Budstikke har gjort Plan- og bygningsetaten oppmerksom på "fantasiturveien", og etaten har sagt at de nå vil se på dispensasjonssaken på nytt.

Spesialkonsulent for plan- og miljø i Nordre Aker Bydel, Knut Hammervold, uttalte også til avisen for 14 dager siden at nevnte tomt i krysset Åmotveien/Langåsveien kan brukes til parkering for barnehagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse