Billigere med buss om natten

Ola Elvestuen (V), Eirik Lae Solberg (H), Aud Kvalbein (KrF) og Mazyar Keshvari (Frp). Foto: Lars Roar Ruud

Budsjettforliket forteller om rimeligere nattakster i kollektivtrafikken og billigere sykehjemspriser for bydelene i 2010.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.11.2009 kl 11:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: For 13. gang har de fire partiene på borgerlig side, Høyre, Frp, Venstre og KrF kommet til enighet om Oslo-budsjettet.

— Budsjettforliket viderefører det gode budsjettsamarbeidet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF i Oslo. Dette budsjettforliket gjør kommunen i stand til å møte byens utfordringer der behovene er størst, og på en bedre måte, sier gruppelederne for de fire borgerlige partiene Eirik Lae Solberg (H), Aud Kvalbein (KrF), Mazyar Keshvari (FrP) og Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Nord i Oslo

I tillegg til idrettshall på Grefsen og Akerselva-lys trekkes følgende prioriteringer frem som positive for vår del av byen:

- 7 millioner til prosjekt «Levende Oslo», som gir en total satsing på torg og møteplasser på 20 millioner kroner i 2010.

- 7 millioner til oppfølging av Hovedsykkelveiplan og Gatebruksplan, noe som vil si at det til neste år er satt av 61 millioner til dette formål.

- Det innføres en vedlikeholdspott på 5 millioner til barnehager, som både offentlige og private barnehager kan benytte seg av og det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010

- 15 millioner til spesialtilpassete boliger

Dette vil de gjøre

Dette er hovedlinjene i budsjettet som sannsynligvis blir vedtatt i desember:

- Skolebudsjettet økes med 68,5 millioner.

Undervisningen i grunnskolen styrkes med 40 millioner (inkluderer en ekstra uketime for ytterligere styrking av undervisningen på barnetrinnet, sammenliknet med statens norm)

I den videregående skolen settes det av 8 millioner til styrket undervisning.

Spesialundervisningen i grunnskolen økes med 4 millioner på egne bostedskoler. Det settes av 2 millioner til oppfølging av pedagogisk personell med ansvar for barn med nedsatte funksjonsevner.

Lærerløftet Oslo økes med 5 millioner, slik at den samlede rammen på dette området øker til 20 millioner.

8 millioner bevilges til gratis leksehjelp.

Akuttvedlikeholdet i Oslo skolen er styrket med 40 millioner.

- Kollektivsatsingen styrkes med 52 millioner.

Av dette går 7 millioner til utvidelser av nattkollektivtilbudet, herunder takstreduksjoner slik at prisen for å reise kollektivt blir den samme både på dagen og på natten. Til oppfølging av Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2010 er det satt av 45 millioner, som blant annet skal sikre oppstart av 7,5 minutters rute på Furusetbanen så snart tilstrekkelig vognkapasitet er på plass

- Kirkevedlikeholdet økes med til sammen 23 millioner.

Dette gir rom til innvendig totalrehabilitering av Uranienborg kirke og takvedlikehold på kirkene Bredtvedt, Stovner, Haugerud og Fossum.

- Kommunens ENØK-/klimafond er styrket med 10 millioner kroner.

- Kulturbudsjettet styrkes med 14 millioner kroner.

Musikk- og kulturskolen styrkes ved at det tas i bruk ytterligere to etasjer på Schous Kulturbryggeri samtidig som ventelistene reduseres.

- 5 millioner til å sette i stand utendørs konstruksjoner som brygge og stupetårn på Ingierstrand bad.

- Det bevilges til sammen 42,5 millioner kroner til investeringer på idrettssektoren.

Det skal bygges fire nye kunstgressbaner for 22,5 millioner på Tørteberg (Marienlyst), Valle Hovin, Holmlia og Dælenenga.

Det bevilges 10 millioner til turnhall på Leirskallen og det settes av 1 million til prosjektering av ny flerbrukshall ved Grefsen skole.

Det blir avsatt 10 millioner til å realisere ny skytehall i fjell på Åsland. Totalrammen for dette prosjektet er over 50 millioner kroner.

Det bevilges 4 millioner til universell utforming av idrettsbygg.

- Bydelsrammen er økt med 40 millioner.

I tillegg er de fire partiene enige om å skjerme bydelene for økte sykehjemspriser ved at det bevilges 180 millioner kroner for å finansiere en generell prisreduksjon på alle sykehjemstilbudene i Oslo. Det bevilges også 15 millioner til spesialtilpassede boliger.

Budsjettet skal vedtas av bystyret 7. desember. De fire budsjettpartiene har flertallet i Rådhuset.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse