ANNONSE
Annonse

Bli med på innsiden av Berg gård og Pastor Fangens vei

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen, eldrebyråd Aud Kvalbein og prosjektleder i Opak, Knut Aschim nyter utsikten fra det som skal bli balkonger i de nye omsorgsboligene i Pastor Fangens vei 22. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Både Berg gård og Pastor Fangens vei 22 på Tåsen er under omfattende rehabilitering. Til neste år står nye omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede, barnehage, dagsenter, en helt ny helsestasjon, trimrom og kino klar til bruk.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.10.2015 kl 18:19

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

TÅSEN/BERG: Her kan du se bilder av hvordan det ser ut på innsiden av Berg gård og Pastor Fangens vei nå!

I prosjektet i Pastor Fangens vei 22 foregår totalombygging og etablering av 29 omsorgsboliger for eldre. Leilighetene utstyres med egen balkong og utvidede vindusåpninger for å sikre bedre dagslys.

– For en fantastisk utsikt. Her kunne jeg godt sittet med et pledd og en kopp kaffe, sier eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF), som onsdag inspiserte byggeplassen i følge med entreprenør, byggherren Omsorgsbygg og Nordre Akers bydelsdirektør Øyvind Henriksen.

Helsestasjon og kino

I underetasjen er det planlagt blant annet aktivitetssenter, med trimrom og kino. I første etasje kommer foruten leiligheter, kantine, helsestasjon og personalbase.

Andreetasje tilrettelegges til bofellesskap for demente, med felles stue med kjøkken, og vaktrom for personale. Bofellesskapet skal kunne ha sju beboere. Det vil også bli fire «opptreningsleiligheter» for personer som har vært innlagt på sykehus og skal tilbake i sitt eget hjem.

Prosjektleder Knut Aschim viser vei inn på byggeplassen. Høsten 2016 flytter de første beboerne inn. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bygget har stått tomt i flere år, men var tidligere trygdebolig med 40 hybler for eldre. Nå blir leilighetene større, og fellesarealene flere. Bygget får også sansehage.

– Her vil det også bli opprettet en helsestasjon for eldre. Den er beregnet både på dem som bor her, og eldre bosatt andre steder i bydelen. Det er første gang vi får på plass et slikt tilbud i Nordre Aker, sier spesialkonsulent Wenche Hansen.

Helsestasjonen vil bli bemannet både av lege og helsesøster, i et samarbeid mellom bydelen og Ullevål sykehus.

– Den vil i tillegg drive oppsøkende virksomhet, og også tilby råd og veiledning, sier Hansen.

Flere skal bo i eget hjem

Omsorgsboligene er en del av Oslo kommunes boligplan om å tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, og unngå å måtte ha sykehjemsplass.

Dette er viktig både for å ivareta den enkeltes ønsker og verdighet, mener eldrebyråd Kvalbein.

– Min generasjon har eid sine egne hjem, og ønsker fortsatt sin egen bolig når vi blir gamle, sier 67-åringen, og legger til at dette er en utvikling både kommunen og boligmarkedet må følge med på.

– Jeg tror vi vil se mer av konsepter med privateide boliger som er tilpasset eldre i årene som kommer. Boliger som er tilrettelagte, der det kanskje er en resepsjon og nærhet til eldresenter, sier hun.

I kjelleren i Pastor Fangens vei 22 blir det trimrom og leiligheter. I dag gjenstår det endel arbeid. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Solceller på taket

Alle leilighetene i Pastor Fangens vei tilfredsstiller Husbankens krav for omsorgsboliger og til universell utforming. Prosjektet blir også miljøsertifisert, men bygges riktignok ikke etter passivhusstandard. Likevel vil energiforbruket reduseres med 60 prosent når det står ferdig, opplyser prosjektleder Knut Aschim i Opak.

På taket får det solcellepaneler, som vil dekke inntil 20 prosent av byggets energibehov, sier han.

– Dette innebærer en meget god miljøprofil i prosjektet, sier Kvalbein.

LES OGSÅ: Grefsenkollen: Fra bryggeri-stue i marka til vinbar og oktoberfest

Satser på velferdsteknologi

Hun sier videre at velferdsteknologi er viktig i Oslo kommunes omsorgsboliger. Blant annet er det vedtatt at alle nye Omsorg pluss-boliger skal ha spyl- og tørk-toaletter. Disse er utbredt i Japan, og testet i Danmark, der det viser at de fører til bedre hygiene og mindre urinveisinfeksjon blant de eldre som bruker det.

– Og ikke minst er det snakk om verdighet for de eldre, som slipper å måtte tørkes av andre når de har vært på toalettet, sier Kvalbein. Det er uklart om dette vil bli installert i Pastor Fangens vei.

SE FLERE BILDER FRA PASTOR FANGENS VEI OG BERG GÅRD HER!

Bassenget på Berg gård skal oppgraderes. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Boliger og barnehage på Berg

Også på Berg gård er det omfattende arbeider på gang. I det 5000 kvadratmeter store institusjonsbygget fra 60-tallet er det meste på innsiden revet ned. Her skal det bygges 20 nye boliger for funksjonshemmede, et dagsenter for funksjonshemmede og barnehage for 250 barn.

Bassenget i kjelleren skal også settes i stand, slik at det kan brukes av både beboerne, dagsenterbrukerne og barnehagen.

Også på Berg gård er det mye arbeid som gjenstår før beboere kan flytte inn. Men neste år skal det være ferdig. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Dette bygget ligger i fantastiske omgivelser. Dette er et spennende prosjekt som jeg tror blir veldig bra, sier Kvalbein.

Ved siden av de 29 omsorgsboligene for eldre på Tåsen og 20 for funksjonshemmede på Berg, bygges det 16 omsorgsboliger for utviklingshemmede i Oddvar Solbergs vei på Grorud. Alle disse 65 boligene skal stå ferdig i løpet av 2016.

– Det er et stort behov for omsorgsboliger i Oslo. Derfor har vi stort fokus på dette nå, sier Kvalbein.

For økonomiplanperioden 2015-2018 har bystyret satt av 2,1 milliarder kroner til anskaffelse av boliger til vanskeligstilte og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

SE FLERE BILDER FRA PASTOR FANGENS VEI OG BERG GÅRD HER!

Dette skal bli tilpassede leiligheter på Berg gård. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse