Blindern fredes?

Det internasjonale rådet for monument og steder (ICOMOS) vil frede Blindern campus.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Blindern: Organisasjonen konstaterer at Blindern er viktig arkitektonisk, men også som et symbol på opprettelsen av Statens lånekasse, som igjen gjorde høyere utdanning tilgjengelig for alle. Det melder Uniforum. Det er i rapporten "De nære tap. 20. århundrerapporten", at ICOMOS foreslår å frede universitetsområdet. Med støtte fra Riksantikvaren ble en konsulent hyret inn for å skrive rapporten, og i referansegruppa satt blant andre kunsthistoriker Espen Johnsen fra UiO.

– Blindern ble oppført i to hovudfasar på 1930-talet og på 1960-talet. Den første fasen er prega av at høgare utdanning var noko borgarskapen hadde hevd på. Den andre fasen er det synlige beviset på innføringa av Statens lånekasse for utdanning og behovet for ein radikal kapasitetsauke i universitetsutdanninga. Det var ein føresetnad for dagens samfunn, sier Eirik T. Bøe, som var prosjektleder for rapporten.

– Bakgrunnen for å laga denne rapporten, var å få meir fokus på arkitektur frå det 20. hundreåret, forteller Bøe til Uniforum.Arkitekt og kunsthistoriker ved Forum for universitetshistorie, Trond Rogstad, skriver om historien bak universitetsbygningene på Blindern. Han er fornøyd med ICOMOS forslag om å frede Blindern campus.

– Det er svært positivt at Blindern blir sett på med nye auge. Årsaka kan vera at dette universitetsområdet ikkje lenger blir sett på som samtidshistorie, men som eit heilstøypt anlegg frå ein stilperiode som me no verdsett høgare. Det byrjar å få eit retrostempel. Difor håpar eg at campusområdet og bygningane i framtida kjem til å bli like positivt vurderte av dagens brukarar som av bygningshistorikarar og vernestyresmaktene, sier han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse