Blindern videregående utvider IB-tilbudet

Blindern videregående skole, som ligger i Sogn vgs. gamle lokaler i Sognsveien 80, har i dag IB Diploma-programmet. Fra neste høst utvides tilbudet med to nye skoleår. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fra høsten 2016 blir det for første gang i Norge mulig å gå et helt internasjonalt skoleløp i den offentlige skolen, fra 1. klasse i barneskolen til 3. klasse på videregående. På Blindern vgs. utvides IB-tilbudet til 10. klasse og Vg1.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.10.2015 kl 17:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks IB

International Baccalaureate (IB)

  • IB-programmet deles inn i tre:

1. IB Primary Years Programme (PYP) for elever fra 4 til 12 år
2. IB Middle Years Programme (MYP) for elever fra 12 til 17 år
3. IB Diploma Programme (DP) for elever fra 17 til 19 år

  • Blindern videregående tilbyr IB Diploma-programmet (DP) for elever fra 17 til 19 år.
  • Blindern vgs. sin forgjenger, Berg vgs. , ble som første norske skole IB Diploma-sertifiserti 1978.
  • IB er et internasjonalt anerkjent undervisningsløp som tilbys ved nesten 2500 skoler i 140 land.
  • Et IB-vitnemål er et internasjonalt vitnemål som kvalifiserer til inntak til de fleste institusjoner for høyere utdannelse i verden.
  • Eksamen for IB-programmet er lik for alle IB-elever i verden.
  • I Oslo er det Blindern vgs. og Bjørnholt vgs. som tilbyr IB Diploma-programmet.
  • Oslos første IB-ungdomsskole åpner med et toårig løp på Blindern høsten 2016.

Kilde: Blindern videregående skole, Wikipedia

BLINDERN/MANGLERUD: I dag tilbyr Oslo kommune kun IB Diploma-programmet (International Baccalaureate) for de to siste årene på videregående, på Blindern vgs. i Nordre Aker (tidligere Berg) og Bjørnholdt vgs. i Bydel Søndre Nordstrand.

International Baccalaureate er et internasjonalt utdanningsløp som tilbys ved nesten 2500 skoler i 140 land. Undervisningsopplegget er likt ved alle IB-linjer, og det gir et internasjonalt vitnemål ved fullført skolegang.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Manglerud og Blindern

I budsjettforslaget fra Høyre- og Venstre-byrådet går det frem at Osloskolen utvider sitt internasjonale utdanningstilbud til å gjelde hele skoleløpet, både i grunnskolen og videregående. Det er første gang det blir tilbudt et helt internasjonalt skoleløp i Norge i offentlig regi.

Fra høsten 2016 planlegges det at Manglerud skole, som gjøres om fra videregående skole til grunnskole, får IB for barnetrinnet og ungdomstrinnet (IB Primary Years Programme og Middle Years Programme).

Blindern videregåendes IB-tilbud utvides til å dekke 10. klasse og Vg1 (IB Middle Years Programme) fra samme skoleår, bekrefter skoleledelsen overfor Nordre Aker Budstikke onsdag.

Elever som ønsker en internasjonal utdannelse på nivåene under videregående, må i dag benytte privatskoler.

LES OGSÅ: Ungdom er snillere enn før, men forventningspresset gjør at flere sliter psykisk

50 nye plasser på Blindern

Se bildet større

Blindern videregående skole i Sognsveien 80. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Dette er selvfølgelig veldig stort og spennende for oss. Det gir oss mulighet til å gi et bredere tilbud og møte elevene enda tidligere i utdanningsløpet, sier Michael J. Watters, IB-koordinator på Blindern vgs.

Blindern har i dag 103 elever på IB Diploma-programmet. I første omgang utvides tilbudet med én klasse for hvert trinn på 10. klasse- og Vg1-nivå, med kapasitet for til sammen 50 elever.

– Vi starter forsiktig og vil heller bygge opp tilbudet gradvis. På lengre sikt er ønsket å tilby hele IB-programmet for ungdomsskolen på Blindern, sier Watters.

Blindern blir ungdomsskole i 2019

Se bildet større

IB-koordinator Michael Watters på Blindern vgs., her sammen med (f.v.) Dag Magnus Ingelsrud Vestheim, Miranda Iyer og Sheheryar Zaidi som ble uteksaminert fra IB Diploma-programmet med toppkarakterer i mai. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Dette skal etter byrådets ønske skje til skoleåret 2019/2020, når Blindern videregåendes ordinære tilbud etter planen utvides til å bli en ungdomsskole.

Watters mener det er naturlig å jobbe for at IB-programmet for ungdomsskolen skal være på plass til den tid.

LES OGSÅ: Wang vurderte Sognsveien 80 som Oslos første idrettsungdomsskole. Her er avgjørelsen de landet på

– Mange privatskoler kan ofte være dyre og ikke et reelt alternativ. Vi har i mange år hatt en IB-linje på Berg videregående. En naturlig konsekvens av å tilby IB-linje på videregående, er å opprette tilbudet også på de lavere trinnene, sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) til Dagens Næringsliv.

LES OGSÅ: I mai ble Sheh (18) uteksaminert fra Blindern vgs. med verdens beste IB-vitnemål!

Forventer stor interesse

Watters tror etterspørselen etter IB-programmet også for yngre elever er stor.

– Jeg er forsiktig optimist med tanke på at vi får fylt opp plassene allerede til høsten. Vår erfaring som skole når vi får inn eldre elever er at foreldrene kommer og spør hvor de yngre søsknene skal gå. Vi har også hatt undersøkelser blant Diploma-elevene våre, der de svarer at de gjerne hadde startet på IB tidligere hvis tilbudet hadde vært der.

Som IB-elev kan man for eksempel starte i Singapore og fortsette der man slapp hvis familien flytter til Norge. Andre er i Norge i kortere perioder, og da er det lettere å følge et sammenhengende skoleløp gjennom IB.

– Oslo er mer internasjonal enn tidligere. Hos oss er det mange som kommer flyttende til Norge, gjerne i forbindelse med jobb på universitetet eller Rikshospitalet, og som vil at barna deres skal fortsette på et globalt skoleprogram. Dette er veldig spennende også for Oslo som by, sier Watters.

– Når folk skal velge hvilken by og hvilket land de skal jobbe i, ser de på hva slags skoler barna kan gå på. Dette vil øke Oslos attraktivitet overfor internasjonale organisasjoner og næringsliv. Det vil også være et godt tilbud til norske familier som ønsker å gi barna en mulighet til å gå på en internasjonal skole, sier Hauglie til DN.

Inntaket til IB-programmet både på Manglerud og Blindern blir byomfattende.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse