Blir eldre-mentor for hele Oslo

Heidi Karsrud Nordal skal jobbe med å gjøre hele Oslo mer aldersvennlig. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydel Nordre Aker, og prosjektleder for alders- og demensvennlig bydel, Heidi Karsrud Nordal, skal nå bli mentor for de 14 andre bydelene. Og 4. september er det premiere på en helt ny transportløsning for eldre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.08.2017 kl 10:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta Alders- og demensvennlig by

Satsingsområder og tiltak

Pilotprosjektet oppsummert i 21 punkter:

 • Utstyrssekker og nettbrett til hjemmetjenesten
 • Ressurssamtaler
 • Tjenestekartlegging og utvikling
 • RuterFlex
 • Leasing av biler for transport mellom tjenestesteder
 • Seniorhuset i Pastor Fangens vei 22
 • Oppgradering av Myrerjordet
 • Rullatorløpet
 • Sandstrøere for bedre og tryggere fremkommelighet
 • Dagaktiviteter og turgruper for hjemmeboende
 • Aktivitetsvenn
 • Demensvennlige omgivelser
 • Generasjonskontakt
 • Nettverksbygging
 • Frivillighetskoordinering
 • Varmere nabolag
 • Folkemøte tenketank
 • Hobby og interessebasert aktivitetstilbud
 • Profilering
 • Informasjon
 • Pårørendeskole

NORDRE AKER: I 2015 startet pilotprosjektet Alders- og demensvennlig by, der Nordre Aker var pilotbydel, med Sagene og Frogner som følgebydeler. (Les hva Nordre Aker Budstikke har skrevet om prosjektet her).

Videreutvikle aldersvennlige tiltak

Prosjektet hadde til hensikt å utvikle mangfoldet av aldersvennlige tiltak i bydelen, for å gjøre hverdagen, og livet som «evigung», bedre. Evigunge – eller «resirkulert ungdom» – er dem som kanskje ikke lenger er like unge i kroppen, men likevel kan være unge til sinns.

Heidi snakker engasjert om «folka» i bydelen, det er nemlig mennesker det gjelder, ikke 'brukere', 'pasienter', eller statistikk.

Det har vært arrangert folkemøter, ideverksteder og opprettet tenketanker. Butikker i bydelen har blitt sertifiserte som alders- og demensvennlige, ansatte og pårørende har fått kursing og opplæring, og det er skapt møteplasser. Ikke minst mellom de evigunge, og de unge. Barnehagebarn og sykehjemsbeboere har funnet tonen gjennom Livsglede for eldre, ungdommer fra Rønningen folkehøgskole og Generasjonsmøtet M har blitt besøksvenner. Det er jobbet med hvordan frivilligheten og tjenesteapparatet i bydelen kan samskape og spille på lag. Blant mye annet.

LES OGSÅ: Tryggere eldreomsorg i denne sekken

Blir mentor

Og den som har holdt i trådene er alltid like entusiastiske Heidi Karsrud Nordal.

Se bildet større

Bydelsdirektør i Nordre Aker, Øyvind Henriksen, og Heidi Karsrud Nordal. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Jeg går nå over i en ny rolle, og blir en slags mentor som skal hjelpe byrådsavdelingen for eldre-, helse- og sosiale tjenester og komme med innspill til den kommende handlingsplanen for en aldersvennlig by, sier Heidi.

Planen skal vedtas i bystyret i løpet av høsten.

Det er erfaringene og ideene fra Nordre Aker som skal brukes for det de er verdt. De vellykkede tiltakene skal om mulig oppskaleres til å gjelde hele byen.

Sjef i eget liv

I juni overleverte Heidi og bydelen sluttrapporten for prosjektet, oppsummert til 21 punkter som det skal være mulig å gå videre med og videreutvikle. (Se faktaboks).

– Kongstanken er at folk skal være sjef i eget liv, sier Heidi.

Skal folk kunne bo hjemme lenger, og ikke trenge sykehjemsplass, må tilbudet i større grad tilpasses den enkeltes behov, og ønsker. Mye avhenger dessuten av trygghet.

I folkemøtene som ble holdt i 2016 var noe av det som kom opp hyppigst behovet for å mobilisere mot ensomhet, og å være en god nabo.

– Folk har behov for å se på seg selv om som ressurser. For selv dem som trenger hjelp og bistand i hverdagen kan også bidra i samfunnet og være en ressurs for andre, forklarer hun.

Det er, tro det eller ei, en litt ny måte å tenke på i eldreomsorgen.

Seniorhuset på Tåsen

Selv om det nå er eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen og hennes folk i byrådsavdelingen som skal få jobbe tett med Heidi, forlater hun ikke bydelen.

– Nei, jeg blir værende her i Nordre Aker. Jeg er nødt til å være tett på der folka er, slår hun fast.

Ved siden av mentorrollen fortsetter hun nemlig som sjef for Seniorhuset på Tåsen, i Pastor Fangens vei 22, som åpnet tidligere i år, og skal være et supplement til seniorsentrene og frivillighetssentralene i Bydelen.

Ny fleksibel transportløsning 4. september

Hun skal også jobbe videre med det tidligere omtalte Ruterflex-prosjektet.

Det vil bli et av de aller synligste og håndfaste resultatene av piloten. Under idemøtene i fjor ble det klart at en fleksibel transportløsning må være på plass for at eldre skal kunne klare seg selv, og bo hjemme, lenger.

Allerede 4. september starer den helt nye fleksible løsningen for eldretransport, et samarbeid mellom Ruter, bydelen og byrådsavdelingen.

To minibusser med plass til 16 passasjerer, eventuelt 11 pluss en rullestol, skal kjøre eldre over 67 år fra dør til dør innenfor bydelens grenser. Bussen bestilles på forhånd over telefon eller i en app, og plukker opp og leverer der passasjerene ønsker. Prisen følger Ruters ordinære takstsystem, og vil i tillegg til det rent transportmessige også bli en møteplass.

– Ruter Aldersvennlig transport vil bli kjørt som et pilotprosjekt i to til fire år, og ønsket er at det på sikt også skal omfatte barn og ungdom, og så utvides til Bydel Sagene, sier Heidi.

Ordningen vil utfordre dagens TT-ordning for fritidsreiser, og Heidi legger ikke skjul på at målet er at dette skal bli en så stor suksess at det utvides til å gjelde hele Oslo om noen år.

Fornøyd byråd

Se bildet større

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen og prosjektleder i Nordre Aker, Heidi Karsrud Nordal. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Byråd for eldre-, hele og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) har mottatt sluttrapporten fra Alders- og demensvennlig by-prosjektet i Nordre Aker med stor interesse.

– Vi må gjøre Oslo til en varmere by, med plass til alle. Nordre Aker viser hvordan vi kan få det til, helt konkret, og det er så inspirerende! sier Thorkildsen til Nordre Aker Budstikke.

– Ildsjel

Hun skryter spesielt av prosjektleder Heidi.

– Tusen takk til ildsjelen Heidi Karsrud Nordal og alle andre som har jobbet for at denne piloten har blitt så vellykket. Nå har vi fått en mengde gode forslag på bordet som viser hvordan Oslo kan bli en aldersvennlig by, god å leve i for alle aldersgrupper. Jeg gleder meg til jobben med å få resten av Oslo til å følge etter og la seg inspirere av alle de fantastiske initiativene vi har sett i bydelen, sier eldrebyråden.

Hun sier videre at ensomhet blant mange eldre er en utfordring som må løftes fram spesielt, og at dette er noe hun brenner sterkt for.

– Her har også Nordre Aker gjort en kjempejobb med å vise hvordan vi kan satse mer på sosiale fellesskap, skape livsglede og legge til rette for vennskap, også på tvers av aldersgrupper, fortsetter hun.

Menneskemøtene

– Noe av det jeg kommer til å huske aller best fra pilotperioden er det vakre vennskapet jeg fikk se på nært hold mellom Elsa og Teres, som til tross for 60 års aldersforskjell fant hverandre på Sogn frivilligsentral. Og russebussrullingen, da! Med damer på mange og nitti. Det var en skikkelig høydare.

LES OM DET HER:

Thorkildsen vil spesielt rette en takk til alle dem som jobber for at Oslo skal bli en mer inkluderende by.

– Sammen skal vi legge bedre til rette for at eldre i Oslo skal få oppleve meningsfulle liv, kjenne på at noen blir glade for at de står opp om morran, at de får kjenne på livsglede også på slutten av livet. Også må vi huske på at mange eldre gjør en fantastisk frivillig innsats. Eldre er nemlig en stor ressurs, og jeg sier som Heidi: Slipp de evigunge fram!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse