Boliger, middelhavsklima og svømmehall i Nydalen

Slik presenteres byggeforslaget. Nydalen vgs. ses til høyre, foran Nydalsveien 28, som er 14 etasjer høyt. Tårnet midt i bildet er det planlagte bygget på Gullhaug torg. FOTO: SAHA+LALA TØYEN/AVANTOR

Framtidsrettet, spennende og nyskapende, sier bydelsutvalget om Avantors planer for det bevaringsverdige Fiskarsbygget. Men de ønsker at påbyggene, på opptil 16 etasjer, reduseres slik at det opprinnelige fabrikkbygget får mer plass.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.02.2017 kl 09:44

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta Høyhys

  • Høyhusstrategi (2005): Oslo kommune skal ha en restriktiv høyhusstrategi. 42 m er maks byggehøyde i Oslo, m/ unntak av i Bjørvika, Bispevika og Vaterland. Slanke, skulpturelt utformete tårnbygg over 42 m kan aksepteres også andre steder. For forslag m/ byggehøyder over 42 m skal det utarbeides alternativt forslag på inntil 42 m. Det må også gjøres analyser av fjernvirkning, lokalklima mm.
  • Byrådserklæringen (2015): Høyhusstrategien ligger fast og høyhus på over 12 etg kan tillates på utvalgte knutepunkter/i områder der det er behov for markering, forutsatt høy arkitektonisk kvalitet. Ett boligtårn foreslås m/ høyde på over 42 m, m/ bakgrunn i beliggenheten nært inntil Nydalen knutepunkt. Nødvendige analyser vil bli gjennomført, inkl. utarbeidelse av alternativt forslag.

Kilde: Cowi, Bestilling av oppstartsmøte for Nydalsveien 32B

NYDALEN: Avantor skal utvikle Nydalsveien 32B fra industri og kontor til blant annet boliger. I dag erbygget best kjent som «Fiskarsbygget», der den finske redskapsprodusenten fortsatt har produksjonlokaler for hage- og vinterredskaper.

Bygget er et bevaringsverdig teglsteinsbygg fra 1876 (opprinnelig spikerfabrikk), og det siste bygget i Nydalen hvor det fortsatt foregår industiell produksjon.

Bygningen har blitt utvidet og endret flere ganger i perioden 1876 til 1953, og består i dag av et høyere «midtskip» og to lavere «sideskip».

HISTORIEN: Fiskarsbygget var egentlig en del av Christiania Spigerverk

Miljøvennlig Futurebuilt-prosjekt

Prosjektet er et såkalt Futurebuilt-prosjekt, som gjør at både byggeprosessen og det ferdige bygget skal redusere klimagassutslipp, og være av den den bærekraftige sorten. Les mer om det her.

For å oppnå Futurebuilt-krav skal det bygges med aktivhusteknologi, bruk av massivtreelementer og minst mulig utslipp fra transport.

Derfor er det ikke planlagt noen parkeringsplasser for bil i tilknytning til bygget. Det foreslås også at all bilparkering fjernes fra omkringligende byrom. Det satses heller på sykkelparkering, med et snitt på 3,6 sykkelplasser per leilighet.

16 etasjer

Se bildet større

Slik kan bygget bli seende ut fra sør. FOTO: SAHA+LALA TØYEN/AVANTOR

Prosjektet er nå i oppstartsfasen, og konsulentselskapet Cowi har på vegne av utbygger Avantor presentert sine planer for bygget i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten.

Totalt omfatter prosjektet 11.000 kvadratmeter (BRA), hvorav 6500 er til bolig, resterende til tjenesteyting, kultur og bevertning. Det opprinnelige fabrikkbygget er tenkt bevart, påbygget med tre boligtårn på 6, 7 og 16 etasjer.

I følge Bydel Nordre Akers saksfremstilling til bydelspolitkerne, som hadde saken på sitt bord 16. februar, vil det kunne gi anslagsvis 125-150 boenheter.

Midtskip med middelhavsklima

Det eksisterende fabrikkbygget fra 1876 er det store planer for. Det vil inneholde «utadrettede virksomheter med offentlig preg», og her foreslås – som eksempler – «sykkelverksteder, tekstilproduksjon, urban farming, bibliotek, svømmehall m.m.» i første etasje.

Redskapsbygningens midtskip er tenkt åpnet, «slik at det skapes nye forbindelser på langs og på tvers gjennom bygningen, som kobler seg på omkringkringliggende forbindelser».

Se bildet større

Forslaget går ut på å åpne fabrikkhallen, «midtskipet», som en urban allmenning med middelhavsklima. Urban farmin, tekstilproduksjon og svømmehall er bare noen av forslagene til bruk. FOTO: SAHA+LALA TØYEN/AVANTOR

«Teglsteinsfasader-/vegger og takkonstruksjon i midtskipet beholdes, og byggets midtskip transformeres til et felleskapsrom/urban allmenning med middelhavsklima hele året» skriver Cowi på vegne av Avantor.

Grøntarealer på takene

På grunn av byggets plassering er det få grøntarealer i tilknytning til prosjektet. For å innfri kravene til uteområder legges det opp til at en relativt stor andel av utearealet etableres på taket av de tre nye boligbyggene. På den høyeste planlegges en vinterhage.

Bydel Nordre Aker har i sin saksbehandling pekt på at nærheten til Akerselva miljøpark, i et område med bra bredde på grøntområder, og med kort vei opp til andre grøntområder langs elva og Voldsløkka, kan forsvare de beskjedne uteområdene.

Det pekes videre på at et nybygg innenfor 20-metersonen for Akerselva er i srid med Kommuneplanen, men i og med at byggene blir etablert innenfor fotavtrykket for det eksisterende bygget, vil det likvel kunne tillates, begrunner bydelen.

LES OGSÅ: Vil bygge 1100 leiligheter på trykkeritomta

Bydelsutvalget er positive

Bydelsutvalget i Nordre Aker ga sin uttalelse til prosjektet i sitt møte 16. februar.

De finner planforslaget «nyskapende og framtidsrettet, og at det vil tilføre området nye miljømessige muligheter sammen med nye boliger i et betydelig omfang.» Videre i sin uttalelse sier de:

«Bydelsutvalget vurderer planforslaget til å være et bra kompromiss mellom mange hensyn, vern av bygning, behov for en ny utnyttelse av eksisterende eiendom og behov for nye boliger.

Bydelsutvalget anbefaler planforslaget men anbefaler at utnyttelsesgraden blir noe
redusert.

I forbindelse med planlagt utbygging, bør det gjøres målinger av miljøutslipp fra biltrafikken på Ring 3 på boligområdene i Nydalen.

Selv om planforslaget er spennende og nyskapende omhandler det ett av de siste bevaringsverdige byggene i Nydalen, og forslaget bør derfor justeres slik at det
opprinnelige bygget blir mere synlig i det nye planforslaget»

LES OGSÅ: I fjor sa bydelsutvalget nei til planene om et 16 etasjer høyt bygg rett ved siden av, på Gullhaug torg

Byantikvaren er negativ

Byantikvaren på sin side mener forslaget er i konflikt med de kulturhistoriske verdiene som er knyttet til den bevaringsverdige bygningen, og fraråder forslag til endret regulering, slik det foreligger.

LES OGSÅ: Enorm interesse for å flyte nedover Akerselva i gummibåt

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse