Nå får foreldrene delta: Brukermøter hver 14. dag

Slik så det en gang ut ved Grefsen Barneskole – i bakgrunnen de eldste skolebygningene fra forrige århundreskifte.Utlån Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen

Mandag er «programmeringen» av nye Grefsen Skole i gang. Og hver 14. dag fremover blir det brukermøter.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: Hver 14. dag skal blant annet FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) delta i Utdanningsetatens (UDE) brukermøter.

– Det blir et større arbeid også utenom selve brukermøtene. Alle med tilknytning til skolen skal få mulighet til å delta slik at gode ideer kommer frem, sier FAU-leder for Grefsen Barneskole, Erik Skei.

– Jeg tror det er reell mulighet for påvirkning.

Programmeringsfasen

Første «programmeringsmøte» – eller brukermøte – er mandag 6. oktober.

– I programmeringsfasen vil man lage et byggeprogram. Byggeprogrammet vil omhandle skolens visjon, pedagogikk, hvilke rom som må anlegges sammen og mer overordnede rammer. Et tema vil bli introdusert på et brukermøte, og de forskjellige deltakergruppene vil kunne jobbe med temaet for seg, og så senere være med å fatte fellesvedtak i brukermøtene. Selve byggeprogrammet vil så ferdigstilles i slutten av februar 2009, forteller Skei.

Skisse- og forprosjektet

– Så starter skisseprosjektet, der man skal begynne å tegne den nye skolen. Etter skisseprosjektet, som skal sluttføres i september neste høst, begynner forprosjektet – med mer detaljplanlegging. Vår mulighet til påvirkning vil naturlig nok avta videre utover i prosjektet så det er nå «toget går», sier Skei, og forteller videre at skolen foreløpig er planlagt utbygd i to trinn.

– Nybygget – byggetrinn 1 – er planlagt fra 15.04.2011-20.12.2012. Dette kan så tas i bruk. Byggetrinn 2 – rehabilitering – er planlagt 10.01.2013-03.11.2014. Hele skolen står altså etter planen klar først til jul 2014.

Avlastningslokaler– Det vil også bli vurdert midlertidige paviljonger frem til endelig ferdigstillelse, eventuelt også forut for byggeperioden. Avlastningslokaler utenfor Grefsen skole vil også bli vurdert etter den informasjonen vi har mottatt, sier Skei.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse