ANNONSE
Annonse

Brukerne er mest fornøyde i Nordre Aker

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen (i midten), her sammen med seksjonssjefene i hjemmetjenesten i Nordre Aker, Espen Gøranson og Britt Dallosso, kan notere at bydelens brukere av hjemmetjenesten er fornøyde med tilbudet. Bildet er tatt i forbindelse med undersøkelsen i 2014, der Nordre Akers hjemmetjeneste scoret best i Oslo. Foto: JANINA LAURITSEN (ARKIVFOTO)

86 prosent av brukerne av hjemmetjenster i Oslo kommune er tilfreds med tilbudet de får. Nok en gang scorer Bydel Nordre Aker helt i tet i brukerundersøkelsen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.05.2016 kl 13:42

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2015, og sendt ut til 12.609 mottakere av hjemmesykepleie, paktisk bistand, eller begge deler.

38 prosent av disse valgte å svare. Det er på linje med undersøkelsen i 2014. I Nordre Aker svarte 39 prosent av dem som fikk undersøkelsen tilsendt, eller 337 personer.

5,1 i snitt

Resultatene bekrefter tendensen i bydelen, som i flere år har ligget helt i toppen på brukertilfredshet i hjemmetjenestene.

Det er imidlertid gjort endringer i måten undersøkelsen er gjennomført på, slik at den ikke er direkte sammenliknbar med tidligere år. Brukerne er bedt om å rangere de ulike tjenestene på en skala fra 1 til 6, der 6 betyr mest fornøyd. Tidligere har skalaen hatt fire punkter.

Brukerne i Nordre Aker rangerer både hjemmesykepleien og praktisk bistand til snittkarakteren 5,1, av 6 mulige.

Grünerløkka og Nordre Aker på topp

Bare Bydel Grünerløkka scorer så vidt høyere på hjemmesykepleie, og oppnår 5,2. Brukerne i denne bydelen bedømmer imidlertid kvaliteten på den praktiske bistanden likt som i Nordre Aker, til 5,1.

Bydel Alna er den av Oslos 15 bydeler som oppnår lavest score for begge tjenster; 4,3 på hjemmesykepleie og 4,0 på praktisk bistand.

LES OGSÅ: Kokk testet maten de eldre får servert i bydelens omsorgbolig. Se resultatene her

Personlig stell og tid

– Vi jobber beinhardt og vi jobber med verdigrunnlaget. Vi tror på at kvalitet nytter, og vi ønsker at brukerne skal bo hjemme hele livet, sa seksjonssjef i hjemmetjenesten i Bydel Nordre Aker, Britt Dallosso, til Nordre Aker Budstikke i 2014, da bydelen også den gangen kunne vise til byens mest tilfredse brukere av hjemmetjenstene.

Ved vurderingen av hjemmesykepleien er det særlig brukernes opplevelse av personlig stell og om personalet har tilstrekkelig med tid som påvirker tilfredsheten med tjenesten. Ved praktisk bistand er det opplevelsen av om personalet kan jobben, og «fornøydheten» med rengjøring av bolig, som er de viktigste områdene for brukertilfredshet.

Detaljerte funn

Bydelene Nordre Aker og St. Hanshaugen er de to bydelene der man finner den høyeste andelen brukere som er fornøyde med hjelpen de får til personlig stell. I Bydel Nordre Aker er 93 prosent fornøyde, mens i Bydel St. Hanshaugen er 95 prosent av brukerne fornøyde. Lavest tilfredshet med personlig stell finner man i bydelene Alna (77 prosent fornøyde) og Søndre Nordstrand (74 prosent fornøyde).

Bydel Nordre Aker er dessuten den bydelen der flest brukere svarer ja på spørsmålet om personalet som utfører hjemmesykepleien kan jobben sin (97 prosent). De er også fornøyde med muligheten til å komme i kontakt med dem som utfører tjenesten; 93 prosent av brukerne i Nordre Aker svarer at de syns det er enkelt å nå fram til tjenesteyter på telefon.

Når det gjelder praktisk bistand (som omfatter rengjøring, matlaging og/eller personlig stell) er brukerne i Nordre Aker mest fornøyde i byen både når det gjelder opplevelsen av at personalet har tid til oppgavene de skal utføre (97 prosent svarer positivt) og muligheten til å påvirke når hjelpen utføres (76 prosent svarer positivt).

Private tilbydere

Også private tilbydere av hjemmetjenester er med i undersøkelsen. Det vises imidlertid til at det er få som benytter seg av private tilbydere av hjemmesykepleie. Det er mer vanlig for praktisk bistand.

Undersøkelsen viser imidlertid at brukerne er like tilfredse med hjemmesykepleien de får uavhengig av om de har en kommunal utfører eller en privat leverandør til å utføre tjenesten. Når det gjelder praktisk bistand er det imidlertid forskjeller i tilfredsheten mellom brukere med kommunal utfører og privat leverandør. Brukere som har privat leverandør er mer fornøyd med tjenesten.

Fire private aktører får bedre score enn de kommunal. Aller best ut kommer Aleris Omsorg som får 5,4.

Undersøkelsen er utført av Rambøll, for Oslo kommune, i perioden 10. september til 1. oktober 2015.

Hjemmesykepleie

RESULTATER HJEMMESYKEPLEIE. Tabell fra Rambøll/Oslo kommune.

Pratktisk bistand

RESULTATER PRAKTISK BISTAND. Tabell fra Rambøll/Oslo kommune.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse