BU-ja til Markaloven

Rødt, her ved bydelspolitiker Per Aschjem, sammen med Venstre, Ap og Sv sikret et ja til Markaloven. - I samarbeid skal vi lage et flertallsvedtak som høringsuttalelse, sier Aschjem. Kristin Tufte Haga

I forrige torsdags BU-møte ble det flertallsvedtak for Markaloven. - Ap, Sv, Venstre og Rødt skal sammen lage ett fellesvedtak, sier Per Aschjem (R).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Rødt, her ved bydelspolitiker Per Aschjem, sammen med Venstre, Ap og Sv sikret et ja til Markaloven. - I samarbeid skal vi lage et flertalls- vedtak som høringsuttalelse, sier Aschjem. foto: Kristin Tufte Haga

Nydalen:Byrådet går i sitt høringsforslag - som også vil bli lagt frem for bystyret - i mot forslag til ny Markalov, eller "Lov om naturområder i Oslo og Nærliggende kommuner". Byrådet vil ikke ha noen ny Markalov, og frykter i likhet med Nordre Aker Høyre og Nordre Aker Frp at en eventuell ny lov vil svekke det kommunale selvstyret og lokaldemokratiet.

Kommuneskogen 10 prosent

I forrige torsdags BU-møte sikret Ap, Sv, Venstre og Rødt flertall for et bydels-ja til ny Markalov, og "flertalls"-partiene skal i følge Per Aschjem fra Rødt lage ett fellesvedtak som høringsuttalelse.

- Rødt mener at Flerbruksplanen for Oslo Kommuneskoger har sikret en meget god, nærmest økologisk forvaltning av kommuneskogen de siste 10 åra. Planens idé om at skogen skal drives i pakt med økologiske og bærekraftige prinsipper for å sikre det biologiske mangfoldet, også må forplikte skogeierne som i dag driver skogen etter økonomiske prinsipper. Oslo Kommune forvalter bare 10 % av arealet (170 km2), som er foreslått å omfattes av den nye Markaloven, sier Aschjem.

Plukkhogst- Store deler av marka er i følge Rødt blitt et skogbrukets industriområde med hjemmel i Skogbruksloven. Det haster derfor med en "Markalov" før den siste rest av naturlig skog forsvinner. Skogbruket må omfattes av loven, og da med restriksjoner på de store flatehogstene. Gamlemetoden: plukkhogst, må gjeninnføres for å sikre en artsrik skog, sier Aschjem.

Rådighetsinnskrenkninger

- Rødt ønsker også at områdene i Marka kan sikres for ettertiden ved reguleringer som betraktes som rådighetsinnskrekninger, uten erstatningsplikt, slik Oslo og Omland Friluftsråd foreslår. Vi støtter også Naturvernforbundets forslag om at Markaloven får en hjemmel for totalvern av områder for friluftsliv, der bare inngrep som fremmer opplevelsen er tillatt, sier Aschjem og legger til.

- Marka med sine 1700 kvadratkilometer er et enestående og sammenhengende område, og i verdensformat for en hovedstad. Rødt ønsker at Bystyret bekrefter Oslo Kommunes erklærte visjon om at Oslo skal være et av verden mest bærekraftige og miljøvennlige hovedsteder ved å støtte forslaget om Markalov.

Oslo har sitt geografiske sentrum i Nordmarka.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse