BU-ja til Sørbråten-utbygging

SVs Asle Reium (i midten) stemte mot forslag om utbygging på Sørbråten, fordi en slik utbygging kan komme i konflikt med forestående ny markalov. Her med Lill Pleym (SV) t.v. og Per Aschjem (Rødt). t.h. under torsdagens BU-møte.

Bydelsutvalget behandlet torsdag kveld dispensasjonssøknad om utbygging av boligeiendom på Sørbråten. Mot én SV-stemme sa BU ja til utbyggingen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2007 kl 13:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Sørbråten: Movassbakken på Sørbråten ligger innenfor markagrensen. Hvorvidt den nye markaloven skal gjelde for området, fremfor foreslått reguleringsplan som fortsatt ligger i byrådet til behandling, er ennå usikkert.

DispensasjonEier av boligeiendom i Movassbakken 6 ønsker å utvide huset fra dagens bruksareal på 102 til 133 kvm, og søker plan- og bygningsetaten om dispensasjon i hht. plan- og bygningsloven paragrafene 7 og 88.. Det ble flertallsvedtak i BU for dispensasjons- og utbyggingsforslaget.

Nei fra SVMen SVs Asle Reium ønsket ikke å si ja til utbyggingen, på grunnlag av at en utbygging i området kan komme i konflikt med intensjonen i den forestående markaloven.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse