BU mot regulerings- plan for Kjelsåsveien

Dette er eventuelt "nye" Brekke - NIVA-huset helt til høyre på bildet. Eksisterende Tandbergbygg er foreslått revet, og erstattet med blokker.

I BU-møtet 7. april gikk bydelspolitikerne imot reguleringsplan for Kjelsåsveien 161. Det hjalp lite at utbygger brukte "åpen halvtime" til å argumentere for prosjektet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.04.2006 kl 10:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nydalen: Hans Chr. Andersen fra utbygger Attivo AS stilte i "åpen halvtime" i BU-møte 7. april. Plan- og bygningsetaten godtar blokker ned mot eksisterende villabebyggelse i Tandberg-området, på tre pluss en etasje. Det gjør ikke BU (bydelsutvalget). Saken har vært til behandling i miljø- plan og samferdselskomiteen (MPS). Bydelsutvalget støtter komiteens anbefalinger om at blokkene ikke blir bygget høyere enn to pluss en-etasje. Det ble også flertall for å igangsette vernevedtak av den gamle produksjonshallen. Fremskrittspartiet stemte imot, og mente en bevaring av hallen vil gjøre det vanskelig for utbygger å gjennomføre byggeprosjektet.

Det ble flertall for å bevare skulpturparken i tilknytning til Tandbergbygget. BU støttet også MPS' forslag om bedre universell tilpasning av byggeprosjektet - både inne og ute. Blant annet går utvalget inn for mer "luft" mellom blokkene, og bedre tilpassete sykkel og gangstier.

Det var enighet om at rekkefølgebestemmelser (skole og barnehager) må følges før utbygging blir igangsatt. BU går også inn for at Brekkeveien må reguleres til full offentlig vei, og ikke en privat vei slik utbygger har foreslått.

Vedtakene blir oversendt plan- og bygningsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse