BU støtter Solemskogen

Tore Faller og Per Magne Olsen er godt fornøyd med BUs vedtak i Solemskog-saken.

I forrige BU-møte ga bydelspolitikerne sin støtte til Solemskogbeboernes kamp mot ny reguleringsplan for området.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Solemskogen: Solemskogbeboerne - i alt rundt 200 - kjemper videre. Forslag til ny reguleringsplan for området har gjort beboerne opprørte. Blant annet foreslår planen at en eiendom som blir totalskadd - for eksempel ved brann - ikke kan bygges opp igjen til mer enn maks BRA 240 m2. Disse kvadratmeterne skal også inkludere garasje/uthus, pålagte tekniske rom og biloppstillingsplass. Bolighuset kan ikke være på mer enn totalt 200 m2. Planen krever også at hver eiendom skal ha en biloppstillingsplass på 36 m2, som går på bekostning av bolighusets totalareal. Da blir det ikke veldig mange kvadratmeterne igjen til å bygge opp et nytt hus. Enda strengere vern av Maridalens drikkevann ligger til grunn for plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til nye reguleringsbestemmelser.

BU-støtte

I BU-møtet for to uker siden ga bydelspolitikerne sin støtte til beboerne. Velformann Tore Faller er godt fornøyd med BU-vedtaket.

– Vi er i det store og hele fornøyd med bydelens vedtak. Blant annet går BU inn for at maksimal størrelse på boligene skal være 275 m2, eksklusive biloppstillingsplass, garasje og dotank, og bydelspolitikerne mener dette bør gjelde per boenhet, og ikke per eiendom. I tillegg sa BU ja til å gjenoppbygge hus etter totalskade til opprinnelig størrelse – selv om det skulle overstige 275 m2, sier Faller.

Solemskogbeboerne hadde selv et ønske om å kunne bygge opp igjen et hus til 290 m2 boligflate ved totalskade, men kan leve med bydelens forslag.

– 275 m2 er ok. Men bydelen mener som plan- og bygningsetaten – at garasjer/uthus på 40 m2 er stort nok. Det mener ikke vi. Garasjer/uthus bør etter vår oppfatning kunne bygges opp mot 70 m2, sier Faller.

BU forutsetter også at antall boenheter per tomt ikke økes. I tillegg ønsker BU en gjennomgang av boligstørrelsen for Solemskogen hvert 10. år.

BU får skryt

Faller berømmer BU for stort engasjement i saken.

– Vi har hatt de fleste bydelspolitikerne på befaring i området - i tillegg til byråd for byutvikling Grete Horntvedt. Særlig BU-leder Egil Ihlen (H) har engasjert seg sterkt i saken, og det setter vi stor pris på, sier Faller.

Følger forsiktighetsregler

Beboerne kan ikke forstå PBEs restriktive forurensningspolitikk.

– Etaten har hatt uavhengige konsulenter til å vurdere vårt drikkevann fra brønn. Det er ingenting som tyder på at vi i hvert fall forurenser oss selv. Da forstår vi ikke hvorfor det skal være noen som helst risiko for at vi skal forurense Maridalsvannet, selv om vi bor i vannets nedslagsfelt, sier Faller og viser til at nye Oset Renseanlegg gjør byens drikkevann enda mer sikkert og renere enn noen gang før.

– Vi har uansett i alle år fulgt de forsiktighetsregler som har blitt pålagt oss, og vil selvfølgelig fortsette med det, sier Faller.

Forslag til nye reguleringsplan skal etter hvert behandles i byrådet, og deretter for endelig vedtak i bystyret.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse