BUs markavedtak

I bydelsutvalgets (BU) møte for to uker siden sa BU ja til markaloven. Flertallspartiene Ap, Sv, V og Rødt har nå laget fellesvedtak.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nydalen:Ap, Sv, Venstre og Rødt skaffet flertalls-ja fra bydelen til forslag om ny Markalov, i BUs møte torsdag for 14 dager siden. Sammen har flertalls-partiene nå laget høringsvedtak, og partiene ønsker også endringer i den foreslåtte markaloven.

Skogbruket under markaloven

- Nordre Aker grenser direkte til marka, og bydelen har også ansvaret for flere av bosetningene innenfor markagrensa. Flertallspartiene er enige om at områdets spesielle verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett må sikres, og at

loven bør ha egen hjemmel for vern av området - av hensyn til friluftsliv. Men bydelen mener også at forvaltningen av skogbruket må inn under markaloven. Og at det bør åpnes for restaurering av ormåder innenfor "marka", slik at det på sikt kan legges til rette for større sammenhengende områder med høy opplevelsesverdi, forteller Ivar Christiansen (Ap).

Sørbråten og Solemskogen

- I tillegg er det viktig for Arbeiderpartiet at de eksisterende tettstedene - Sørbråten og Solemskogen - får levelige vilkår uavhengig av den nye markaloven, og at reguleringsplanene for disse områdene blir behandlet i bystyret. Dette er også en del av bydelens vedtak, sier Christiansen.

Øvrige innspill fra de ulike partigruppene fremkommer i BU-protokollen fra forrige møte, som ligger på bydelens nettside.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse