ANNONSE
Annonse

Butikken blir nesten dobbel så stor

Remabutikken ligger i første etasje på bygget i Kjelsåsveien. Foto: OBOS FORRETNINGSBYGG

Nå ligger forslaget til behandling på Rådhuset.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

DISEN: Det er OBOS Forretningsbygg som står bak planene om utvidelse av Rema-butikken i Kjelsåsveien 7.

I planen og i følge OBOS Forretningsbygg, ligger å nesten doble eksisterende butikk - en utvidelse med hele 320 kvadratmeter. Tilbygget vil kun bli på en etasje, og liggende mellom eksisterende butikk og Skeidbanen på Nordre Åsen.

– Reguleringsplanen er oversendt Rådhuset for politisk behandling der, forteller prosjektleder i OBOS Forretningsbygg, Kjell Bjørke.

Fra planforslaget går det også frem at de fem garasjene syd på planområdet foreslås revet for å gi plass til nytt varemottak fra Åsensvingen. Videre planlegges det 24 parkeringsplasser fordelt over to parkeringsområder. Dagens miljøstasjon foreslås nordøst på planområdet.

Oppgradering av fortauene

I forbindelse med utbyggingen vil fortauene langs Kjelsåsveien og Åsensvingen også oppgraderes.

Konsekvenser Et viktig tema i planforslaget er bevaring av trerekken langs idrettsbanen.

Plan- og bygningsetaten nevner også trafikksituasjonen.

– I dag er gang- og trafikkarealet blandet sammen, uten en klart definert avkjørsel fra Åsensvingen. Planforslaget skisserer fire avkjørsler, en innkjøring til miljøstasjonen i nordøst, to avkjørsler til parkeringsplassene langs byggets nord- og vestside samt varelevering i syd. Dette er nødvending da det legges opp til to separerte parkeringsplasser.

Bom

Videre.

– Avkjørselen fra Kjelsåsveien til miljøstasjonen nord på planområdet stenges av med bom. Forslaget innebærer en reduksjon av antall biloppstillingsplasser sammenlignet med dagens situasjon, fra 32 til 24 samt 15 nye sykkelparkeringsplasser.

Plan- og bygningsetaten er positiv til forslaget.

– Opparbeidelse av fortau langs Åsensvingen og gang-/sykkelvei i Kjelsåsveien langs planområdet er sikret i rekkefølgebestemmelsene. Vi støtter at begge fortauene opparbeides med fysisk skille mot parkeringsplassene, samt tydelige avkjørselspunkter som prioriterer myke trafikanter.

Det er ikke sikret et fysisk skille mellom de to parkeringsplassene i reguleringsbestemmelsene, noe Plan- og bygningsetaten anbefaler blir tatt inn i bestemmelsene.

Her kan du lese hele planforslaget.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse