Bydelen støtter Disenbeboerne

Leder av miljø, plan- og samferdselskomiteen i Nordre Aker, Svein Erik Sønsteby, kan fortelle at heller ikke BU ønsker blokkbebyggelse på tomten i Disenveien 31, i bakgrunnen av bildet.

Eier av Disenveien 31 ønsker eiendommen omregulert fra næring til boligblokker. Naboene har protestert, og får nå støtte fra bydelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.12.2006 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Disen: Boligplanene for Disenveien 31 er ute på høring, og er nå behandlet av bydelspolitikerne (BU). BU har vedtatt miljø, plan og samferdselskomiteens (MPS) innstilling.

- BU ønsker ikke en omregulering fra næring til bolig i Disenveien 31. Vi mener tomten fortrinnsvis bør brukes til helt andre formål – som for eksempel barnehage, sier leder av MPS, Svein Erik Sønsteby (H).

Tomteutnyttelsen for høy

Hvis tomten likevel blir omregulert til boligformål mener MPS og BU at den planlagte tomteutnyttelsen er for høy.

- Utnyttelsegraden bør ikke overstige 90 prosent, sier Sønsteby.

Skolekapasiteten er allerede sprengt i bydelen. Det bekymrer BU.

- Disen skole har ikke kapasitet til å ta i mot nye elever, og BU mener rekkefølgebestemmelsene må gjelde i forhold til skoleutbyggingen i Nordre Aker, sier lederen for miljø, plan og samferdselskomiteen.

Egen aksjonsgruppe

Disenvei-beboerne følger nøye med boligplanene i nummer 31, og har samlet seg.

- Beboerne har dannet en egen aksjonsgruppe, og har på ingen måte tenkt til å gi opp kampen mot fire etasjers boligblokker i Disenveien 31. Det er flott at bydelen støtter vår motstand mot blokkplanene på tomten, sier nabo Sverre Svendsen. Han er selv arkitekt, og har tidligere i høst fremmet beboernes synspunkter på utbyggingsplanene i nr. 31, i Nordre Aker Budstikke.

Bystyret bestemmer

Men endelig vedtak skal bystyret gjøre.

- Vi regner med at saken skal opp til endelig avgjørelse i bystyret i løpet av neste år. Vel og merke hvis forslagsstiller velger å gå videre med prosjektet, sier Svendsen.

Færre leiligheter

Svendsen kan ellers fortelle at planskissen nå viser et redusert antall leiligheter – nemlig 16 i stedet for opprinnelige 24.

- Selv om antall leiligheter har blitt færre, er det fortsatt planlagt bebyggelse på hele fire etasjer. Det er helt uakseptabelt, sier Svendsen.

Beboerne frykter også økt biltrafikk som følge av en eventuell blokkutbyggelse i Disenveien 31.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse