Bydelen vil ikke ha studentboliger på Ullevål

BOLIGPLANER: SiO-direktør Trond Bakke og styreleder Tone Standal Vesterhus under BU-møtet sist torsdag. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Altfor tidlig å mene noe om utbyggingsplanene på idrettsbanen ved Domus Athletica, mener Studensamskipnaden. Bydelsutvalget i Nordre Aker svarer med å avvise hele boligprosjektet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

NEI TIL STUDENTBOLIGER PÅ IDRETTSBANE: Bydelsutvalget ønsker at SiOs ønske om omregulering av idrettsbanen på Ullevål til boligformål, avslås. Blir det likevel studentboliger, mener bydelspolitikerne at idrettsarealet erstattes. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

ULLEVÅL: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) ønsker å bygge ut opp mot 500 nye studentboliger på det som i dag er en fotballbane ved siden av idrettsanlegget Domus Athletica i Trimveien 4 på Ullevål.

Idrettsprotest

Nordre Aker Budstikke har tidligere fortalt at Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) har gått sterkt ut mot planene.

– Som studentidrettsklubb er vi naturligvis glade for at man planlegger utbygging av studentboliger. Men vi synes det er trist at man ikke er villig til å lete etter en ordning der dette ikke går på bekostning av opprettholdelse av et viktig aktivitetstilbud for studentene, har daglig leder i OSI, Marlene Persson, uttalt til Nordre Aker Budstikke.

Krever erstatningsarealer

Plan- og bygningsetaten har konkludert med at en eventuell omregulering av idrettsbanen ikke vil utløse krav om erstatningsareal.

Dette er bydelsutvalget i Nordre Aker uenig i. I sitt vedtak fra sist torsdag stiller de seg bak OSIs protest, og mener utbyggingen av idrettsbanen er uakseptabel. BU mener søknaden om å omregulere fra idrett til bolig, bør avslås.

Dersom Oslo kommune likevel skulle ende med å imøtekomme SiOs søknad om omregulering, mener BU det må legges inn et erstatningareal. De ser for seg at en ny idrettsbane må legges til området Gaustad-Kringsjå.

LES OGSÅ: «Vi er aldri på Grønland. Vi trenger ikke dra dit»

– Rar sak

– Dette er en rar sak: At man ønsker å bygge ned idrettsarealer i nærheten av universitetet. Dette er fritidsaktiviteter studentene kan gjøre innimellom studiene, og idrettsbanen kan brukes midt på dagen. Det er ingen god løsning å bygge boliger der. Ideen med studentidrett nær campus forsvinner jo da. Vi som hjembydel for Norges største utdanningsinstitusjon må bremse det vi kan, sa BU-representant Pål Sørgaard (Ap).

– La den fine idrettsbanen være der, og bygg heller studentboliger et annet sted, sa Per Henry Christiansen (H).

Les mer om studentboligplanene på Ullevål her.

For tidlig i prosessen

– Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og har ennå ikke fremmet et reguleringsforslag, eller landet på hvilket reguleringsforslag vi vil fremme. Bydelens politikere vil få mange muligheter til å uttale seg om et reelt forslag senere, sier SiOs boligdirektør Trond Bakke.

Han anslår at studentsamskipnaden vil legge fram et endelig planforslag før sommeren.

Styreleder Tonje Standal Vesterhus, sier SiO vurderer det som mer velferdseffektivt å utnytte dette arealet til studentboliger.

– Oslo vil få en enorm befolkningsvekst i årene som kommer. Det er behov for flere studentboliger. Å bygge ut her er derfor god studentøkonomi. Det kommer alle studentene til gode, og reduserer presset på det private leiemarkedet, sier Vesterhus.

– Derfor vil det være mer hensiktsmessig om BU fattet et prinsipielt vedtak på bakgrunn av reelle forutsetninger, legger hun til.

LES OGSÅ: Skal bli Ullevåls nye samlingssted: Sjekk disse planene for John Colletts plass!

Frykter dårligere kår i kolonihagen

Nærmeste nabo til et eventuelt nytt studentboligkompleks vil være Sogn hagekoloni. Til BU-møtet kom styreleder Gun Bente Johansen, og utrykte bekymring på vegne kolonistene. De mener det er viktig å ta hensyn til Ullevål-områdets særlige kvaliteter og at ikke bygningene er for høye og dominerende.

– For kolonihagen er lys og støy viktig. Kolonihagen blir stadig «grønnere», og tar sin oppgave som grønn lunge på alvor. Et vedtak i denne saken må ta hensyn til skygge- og silhuettvirkningen på bebyggelsen i Sogn hagekoloni. Om ettermiddagen og kvelden står solen på den siden av hagekolonien der disse bygningene er planlagt. Vi frykter dette vil påvirke både dyrkingsforhold og trivsel, sa Johansen.

Til dette svarte SiO-direktør Bakke:

– Det vil selvfølgelig bli grundig dokumentert i planforslaget. I tilegg til forurensning og støy og alt det en slik plan krever. Men man tar altså i dag ikke stilling til et reelt forslag.

LES OGSÅ: Krever sykkeltrasé i Grefsenveien

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse