Bydelens «slappe» miljøarbeid

Illustrasjonsfoto

Bydelens miljøarbeid holder ikke mål. Etter fire år er bare åtte virksomheter miljøsertifisert. – Skyldes manglende prioritering, mener administrasjonen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: I 2004 startet byrådets program for miljøsertifisering.

I følge bydelsadministrasjonen, ved spesialkonsulent Knut Hammervold, skulle programmet være i mål i løpet av 2006, noe som viste seg å bli umulig å få til for Nordre Aker og de andre bydelene.

Målet med miljøsertifiseringen er blant annet å redusere utslipp til luft, jord og vann, bruke mindre energi og ta hånd om avfall på en miljøriktig og effektiv måte.

Billigere i drift– Det er et faktum at miljøsertifiserte bedrifter er billigere i drift og mer effektive enn ikke-sertifiserte, skriver blant annet administrasjonen i saken, som ble lagt frem i det forrige møtet i bydelsutvalget (BU), 06.11.

Bare åtte sertifisert

Per i dag har likevel noen bydeler kommet veldig langt i miljøsertifiseringsarbeidet, blant annet Sagene, St. Hanshaugen, og Søndre Nordstrand.

I Nordre Aker derimot, har i følge administrasjonen kun åtte av bydelens 23 virksomheter nådd sertifiseringsmålet. Og det er de kommunale barnehagene som går i bresjen for bydelens miljøarbeid.

Blant annet er administrajonen selv og ekesempelsvis NAV/sosialkontoret ennå ikke sertifisert, men begge virksomhetene har som mål å bli sertifisert i løpet av 2009.

– Årsaken til den lave framdriften må tilskrives manglende prioritering og manglende fokus. Virksomhetslederne har kunnet velge om de ville gjennomføre sertifiseringer, og da blir det tilfeldig om noen velger å gå i gang med sertifiseringsarbeidet. Normalt vil en sertifiseringsprosess kreve arbeid over to og en halv til tre måneder, skriver blant annet administrasjonen selv.

Stemte mot LA-koordinator

Status for bydelens miljøarbeid har allerede vært behandlet i BUs miljø, plan- og samferdselskomité (MPS), som foreslo at miljøarbeid igjen skal bli en sak for lokaldemokratiet.

Og for å få en realistisk fremdrift, så er det nødvendig med en egen LA-21-koordinator (Lokal Agenda 21; lokale handlingsplaner for bærekraftige lokalsamfunn i det 21. århundre) lagt inn i budsjettet for 2009.

Men forslaget om egen LA-21 kordinator for neste år, ble til slutt Ap stående igjen med alene i forrige bydelsutvalgsmøte 6. november.

For både Venstre, Høyre, Frp, men også SV og Rødt, ønsket å avvente nærmere behandling av budsjettet for 2009, før man foretar vedtak om hva som burde bli lagt inn i busjettet.

Endelig BU- vedtak i saken ble forslag fra Høyre, som blant annet sier at bydelen må satse betraktelig mer på miljøsertifisering kommende år, og at administrasjonen bes om å "innarbeide dette i det kommende budsjettforslaget".

Bydelens 2009-budsjettbehandling skal opp i neste BU, torsdag 11. desember.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse