Bydelsopprør i Oslo

Enige: Jens Christopher Myhre (til høyre) og Elin Horn Galtung (H) tok initiativet til bydelsopprøret.
Foto: arkiv

For første gang i historien går bydelene sammen i felles opprør mot rådhuset. Etter måneder med forberedende møter er beskjeden til byråd og bystyre krystallklar: Bydelene må ha mer penger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.11.2007 kl 13:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslo: BU-ledere fra Arbeiderpartiet, Høyre og SV har i flere måneder sittet i møter og vurdert bydelenes fortvilte økonomiske situasjon, uten at det har kommet offentligheten for øre før nå.

300 millioner

- Dette har resultert i en felles plattform og en henvendelse til bystyret og finanskomiteen som det er all grunn til å ta på alvor, sier eJens Christopher Myhre (A), inntil nylig BU-leder i Bydel Ullern.

Han og BU-leder i Vestre Aker, Elin Horn Galtung, tok intiativet til en prosess som har pågått i nesten to måneder.

I uttalelsen heter det blant annet: "Bystyret utfordres herved av en samlet og tverrpolitisk allianse fra (alle) bydelene i Oslo til å styrke bydelenes ramme og tjenestetilbud i 2008 med et beløp på minst 300 millioner. Denne uttalelsen er en kraftig varsko fra bydelene foran bystyrets budsjettbehandling for 2008."

Misforhold

- I samarbeid med bydelsdirektørene i samtlige bydeler vet vi i dag at det ikke er mulig å opprettholde bydelens aktivitetsnivå uten vesentlig økning av bydelsrammene. Byrådet har lagt seg på et høyt ambisjons- og aktivitetsnivå med hensyn til å senke terskelen for tildeling av sykehjemsplass, styrking av barnevernet og tilbudet til funksjonshemmede og ikke minst bedre barnehagedekning, men midlene følger ikke med, sier Myhre.

I den felles uttalelsen står det: "Bydelene i Oslo konstaterer imidlertid at det er et misforhold mellom disse gode intensjonene og den svake økonomiske evnen innen bydelssektoren."

Redusert ramme i 2008

I den samme uttalelsen viser bydelene til at byrådet i sitt budsjettforslag i realiteten har redusert den totale bydelsrammen med 15 millioner fra 2007 til 2008. Opp mot dette er det totalt sett prognostisert et merforbruk på 112 millioner kroner i 2007 som skal dras med inn i det nye året, og ytterligere 140 millioner i merforbruk i 2008. Dette har sammenheng med dyre institusjonsplasser i sykehjem og barnevernet.

Bydelsgruppen setter også søkelyset på de store variasjonene mellom bydelene når det gjelder merforbruk og mindreforbruk.

- Det er lite som tyder på at det er store forskjeller i dyktighet hos politisk ledelse eller administrasjon. Årsakene er av mer strukturell karakter, hvor blant annet dagens kriteriesystem slår uheldig ut, sier Myhre.

En milepæl

Samtlige bydeler er også svært kritiske til hva som er oppnådd med en ny sykehjemsetat.

"Til tross for at bydelene forbruker flere plasser enn de egentlig har budsjettmessig dekning for, er prognosen for driften av sykehjemsetaten paradoksalt nok at det blir et underskudd på 90 millioner i år. Effektiviseringsgevinsten som ble forespeilet har uteblitt.", heter det i uttalelsen.

Bydelene sier også at den store prisøkningen på sykehjemsplasser gir næring til at de fleste bydelene kunne drevet sykehjemmene bedre og billigere selv.

Bydelene uttrykker også stor skuffelse over byrådets tilleggsinnstilling, hvor de hadde forventninger om økte bydelsrammer. Særlig på bakgrunn av at byrådet forventer høyere skatteinngang og økt aksjeutbytte på 200 millioner.

- Dette er en milepæl, i og med at det er første gang i historien at BU-lederne har slått seg sammen, sier Myhre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse