Bydelsutvalget sier nei til 16 etasjer i Nydalen

Forslaget til bebyggelse på Gullhaug torg, sett mot nord. Akerselva ligger i forkant. Nydalen bryggeri og spiseri ses så vidt til venstre på bildet. FOTO: ILLUSTRASJON, SNØHETTA MIR/AVANTOR/OSLO KOMMMUNE

Avantors nye plan for Gullhaug torg, med et 16 etasjer høyt bygg, tar for mye av torgarealet, sier bydelspolitikerne. De vil heller tilrettelegge torget som en "åpen og tilgjengelig møteplass for alle".

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks Nydalen

Nydalen

  • Nydalen er et «utviklingsområde». Det tillates høyder på inntil 30 meter, som tilsvarer 8–9 etasjer, i utviklingsområder.
  • Langs deler av Ring 1 kan det tillates 42 meter (12 etasjer)
  • Høyere bygg kan vurderes i spesielle tilfeller, men da må det være knutepunkter med minst to kollektivlinjer og senterfunksjon.

Kilde: Osloby

NYDALEN: Avantor ønsker å bygge et 16 etasjer høyt bygg, vel 60 meter, på Gullhaug torg. Bygget skal inneholde utadrettet virksomhet i første etasje, ha kontorer i andre til femte etasje, og leiligheter i de øverste elleve etasjene.

Det planlagte bygget er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, som også tegnet Operaen i Bjørvika, og skal være et «Futurebuilt»-prosjekt der en rekke miljøhensyn er ivaretatt.

Også andre kommende Nydalen-bygg er Futurebuilt-prosjekter, som skal være forbilder for fremtidige bygg. Du kan lese mer om det her.

Det nye bygget på Gullhaug torg skal blant annet gi redusert utslipp av CO2 i material- og byggeprosessen, og bygget skal ha lavt energibruk, blant annet skal det kun være naturlig ventilasjon i kontordelen, og på taket skal det være solcelleanlegg. Det planlegges videre at bygget ikke skal ha egne parkeringsplasser, men at utformingen skal tilrettelegges for syklister, fotgjengere og kollektivtransport.

Se bildet større

Gullhaug torg i dag, sett fra fra siden av Riksteatrets bygning (til høyre i bildet). Torgbygget, som er under rehabilitering, ses rett fram. Nybygget på 16 etasjer ønsker Avantor å oppføre foran Riksteater-bygget, hvor det i dag er parkeringsplass. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fikk tillatelse til 24 etasjer i 2010

Dagens reguleringen av Gullhaug torg er fra 2010, da Avantor fikk bystyreflertallets velsignelse til å bygge et 24 etasjers signalbygg, på omlag 75 meter, på plassen mellom Torgbygget og Riksteatret.

Signalbygg-planene møtte enorm motstand lokalt, ikke minst fra bydesutvalget som gikk imot forlsaget, for snart ni år siden.

I 2010 var SV med på å sikre flertallet i bystyret, sammen med de daværende byrådskameratene Høyre og Frp. Begrunnelsen var at det i planene også lå en klar plan for Gullhaug torg.

— SV er veldig glade for at vi med dette har fått et helhetlig torg på Gullhaug inn i planene. Det var en forutsetning for at vi kunne støtte det, sa daværende bystyrerepresentant Heidi Rømming (SV).

LES OGSÅ: Nå kommer bysyklene til Nydalen

Sier nei i 2016

I 2016 sitter Rømming i bydelsutvalget i Nordre Aker. 31. mars behandlet BU varselet om oppstartsmøte for Avantor-prosjektet, og ønsket om å omregulere Gullhaug torg igjen. Rømming gjentok da bakgrunnen for partiets høyhusstøtte i 2010, og syntes ikke de skisserte, nye planene for fellesarealene på torget lenger er gode nok.

«Et viktig premiss for denne reguleringen (i 2010, journ.anm.) var å "trafikksikre, samle og stramme opp torget som bydelens nye møteplass" slik det ble formulert i saken den gang» uttaler BU i sitt vedtak fra 31. mars.

Bydelsutvalget viser videre til at Nydalen i dag er sterkt fortettet, med 20-30.000 mennesker som bor, jobber eller går på skole på et relativt lite geografisk område.

«Gullhaug Torg var ment å være et torg og en møteplass sentralt plassert ved T-bane og buss i Nydalen» skriver BU i sin uttalelse. Bydelspolitikerne mener videre at de nye planen tvert i mot bygger ned det arealet som skulle være en "åpen og tilgjengelig møteplass for alle".

De viser videre til at utnyttelsesgraden overstiger reguleringen fra 2010 og de føringene for utnyttelse som Kommuneplanen 2015 mot 2030 legger opp til.

«Bydelsutvalget vil prioritere torg- og fellesarealene i Nydalen og ber om at gjeldende regulering for Gullhaug Torg fra 2010 legges til grunn. Bydelsutvalget avviser på dette grunnlaget foreliggende utbyggingsforslag» skriver BU i sin uttalelse.

LES OGSÅ: Her kan du se hvilke butikker og restauranter som flytter inn i det rehabiliterte Torgbygget til sommeren!

Avantor: Vil skape begeistring

– Hva mener Avantor om at BU i Nordre Aker ikke ønsker en så stor utnyttelsesgrad på Gullhaug torg, og at Avantors forslag ødelegger Gullhaug torg som den møteplassen det var ment å være for folk i Nydalen, prosjektleder Terje Løvold i Avantor?

– Vi synes selvsagt det er beklagelig at bydelspolitikerne har fattet et slikt vedtak og på et så tidlig stadie i prosessen. Vi håper derfor at vi i den videre prosess og dialog med bydelen skal klare å skape en større begeistring for vårt forslag. Forøvrig er vi ikke enig i at vi ødelegger Gullhaug Torg som bydelens viktigste møteplass. Snarere tvert imot. Vi ønsker å utvikle et sentralt bytorg hvor elva og vestsiden av elva integreres som en del av torget, og hvor vi også etablerer en sydvestside på det nye bygget for å skape gode og solfylte utearealer til servering og opphold. Å aktivere elva som del av torget er unikt i en byplanmessig situasjon og vil etter vår mening tilføre Nydalen et attraktive torg til glede for alle som ferdes her, skriver Løvold i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

LES OGSÅ: Dette er årsaken til at Nydalen t-banestasjon er forsinket

Øker utnyttelsen i tråd med politiske føringer

På spørsmål om hvorfor utnyttelsegraden på torget er økt, i forhold til 2010-reguleringen, svarer Løvold at dette – i motsetning til hva BU hevder – er i tråd med Kommuneplanen fra 2015 «Oslo mot 2030», og at det er riktig i henhold til den aktuelle tomtens beliggenhet ved t-banen.

Årsaken til at 24-etasjersbygget fra 2010 ble skrotet, er i følge Løvold økonomi.

– Byggekostnadene ble rett og slett høyere enn forventet salgsverdi på prosjektet. Dette beror også på at nye tekniske forskrifter har medført at prosjektet blir mindre effektivt. Tiden har rett og slett løpt fra dette prosjektet, sier Løvold.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse