ANNONSE
Annonse

Bydelsutvalget sier nei til boligtårn på Fiskarsbygget

Slik presenteres byggeforslaget. Nydalen vgs. ses til høyre, foran Nydalsveien 28, som er 14 etasjer høyt. Tårnet midt i bildet er det planlagte signalbygget på 17 etasjer på Gullhaug torg. Foto: SAHA+LALA TØYEN/AVANTOR

Bydelsutvalget i Nordre Aker er enig med Byantikvaren, som vil bevare kultur- og industrihistorien bygget representerer. De sier nei til tårn på opptil 16 etasjer.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.09.2017 kl 08:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Avantors forslag om å omregulere Nydalsveien 32B – det gamle industribygget tilhørende Christiania Spigerverk, i dag kanskje best kjent som Fiskarsbygget – fra kontor og industri, til blant annet bolig og utadrettet virksomhet, skal nå konsekvensutredes.

Boligtårn på 6, 7 og 16 etasjer

Nordre Aker Budstikke omtalte planene i februar i år. Avantor ønsker å bygge tre boligtårn på 6, 7 og 16 etasjer oppå sideskipene til det gamle industribygget. Den eksisterende verkstedhallen – byggets midtskip – foreslås omgjort til et «fellesskapsrom/urban allmenning» med middelhavsklima hele året. Av tilbud i bygget trekkes undervisning, bibliotek, bevertning, kontor, håndverks-/industrivirksomhet, svømmehall og treningssenter frem som alternativer.

Påbyggene vil kunne gi opptil 110 leiligheter, ifølge Avantor.

Konsekvensutreder fire alternativer

I februar var bydelsutvalget positive til forslaget, men mente utnyttelsesgraden var for høy. Byantikvaren gikk mot Avantors forslag.

Planforslaget krever konsekvensutredning der det skal vurderes «hvorvidt forslaget har vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Fire alternativer er lagt frem til utredning.

Disse er null-alternativet, som er dagens situasjon. Alternativ 1 er Avantors opprinnelige forslag. Alternativ 2 er Plan- og bygningsetatens forslag, som begrenser påbyggene til 10 etasjer, og der bygningsvolumet foreslås brukt til anslagsvis 100 hotellrom, 50 studentboliger og 20 ordinære boliger.

Alternativ 3 er Byantikvarens forslag. Byantikvaren mener bygget bør bevares i sin nåværende form, men at det tilrettelegges for at bygningen på lengre sikt kan gis «en annen og mer utadrettet bruk enn i dag». Byantikvaren vil også at eiendommen reguleres til hensynssone H-570 – bevaring kulturmiljø med reguleringsbestemmelser som sikrer fasader og bygningsstruktur.

Bydelsutvalget har ombestemt seg

Bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker vedtok i sitt møte 7. september å støtte Byantikvarens alternativ.

«Eiendommen er av stor kulturhistorisk verdi som et av de siste industribyggene i Nydalen som fremdeles er i bruk til industriformål. Det er derfor viktig at eiendommen fortsetter å synliggjøre industrihistorien samtidig som det tilrettelegges bedre for ferdsel og opphold langs Akerselva» står det i vedtaket fra BU.

BU peker videre på at selv om eiendommens nærhet til Nydalen kollektivknutepunkt tilsier høyere utnyttelse, står vernehensynet i denne saken sterkere. De mener også at det planlagte signalbygget på 17 etasjer på Gullhaug torg, må forbli det høyeste bygget i Nydalen.

BU mener videre det er viktig at fremtidig bruk av bygget kommer nærmiljøet til gode, og at utvalget ønsker å være aktivt med i planleggingen av dette.

Fiskarsbygget (bak, til venstre for Riksteatret) slik det fremstår i dag, sett fra Gullhaug torg. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hensynet til Akerselva

I vedtaket støtter BU også høringsuttalelsen fra Oslo Elveforum, der hensynet til Akerselva og tidligere vedtak i bystyret fremheves.

«Hensynet til optimale løsninger for ferdsel og opphold langs Akerselva samt hensynet til det bevaringsverdige bygget må få en sentral plass i utredningen» står det i vedtaket.

Dette siste punktet ble enstemmig vedtatt etter forslag fra SV. Det er partiets representant i BU, Heidi Rømming, svært fornøyd med.

– BU har nå gitt tydelig beskjed om at vi mener det blir helt feil å plassere store boligtårn på denne eiendommen, sier hun.

Miljøprosjekt

– Byplangrepet er at vi drar byen opp og samtidig naturen inn, sa Avantors representant som stilte i åpen halvtime i bydelsutvalgsmøtet.

Til Plan- og bygningsetatens forslag om hotell og studentboliger, svarer Avantor at dette tilbudet dekkes godt andre steder.

Utviklingen av Fiskarsbygget er et miljøprosjekt, såkalt Futurebuilt. I planen foreslås det å oppgradere tilstøtende byrom, bilparkeringen fjernes og det legges til rette for sykkelparkering. Uteoppholdsarealer foreslås etablert på taket av de tre boligbyggene. På toppen av det høyeste bygget foreslås vinterhager.

Les presentasjonen av prosjektet fra februar i år, og se flere bilder av prosjektet her.

LES OGSÅ: Har væt der siden 70-tallet – men nå blir det store endringer hos Runes på Kjelsås

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse