Bydelsutvalget uenige om strategien

Lokalpolitikerne er ennå verken enige om form eller innhold i en forestående strategisk plan for inneværende BU – snart ett og et halvt år etter det ble konstituert. Her borgerlig (t.v.) og sosialistisk fløy fra forrige BU-møte. Foto: Kristin tufte Haga

I januar har nåværende bydelsutvalg sittet i ett og et halvt år. Men en strategisk plan har lokalpolitikerne ennå ikke klart å bli enige om.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: I bydelsutvalgsmøtet 9. oktober, tok Ivar Christiansen (Ap) opp behovet for en strategisk plan for bydelsutvalget – det har snart gått ett og et halvt år siden inneværende BU tiltrådte.

Det har nå blitt avholdt strategimøter, og "Strategisk plan" sto igjen på agendaen i forrige ukes BU-møte.

Men enige om "strategien" – det er lokalpolitikerne fortsatt ikke.

– Realiteten annerledes

Men nå har i hvert fall administrasjonen, ved bydelsdirektøren, lagt frem forrige BUs plan (2005-2007), og foreslo som vedtak at "Bydelsutvalget tar utkvittering av strategisk plan til orientering". "Utkvittert" kan kanskje best forstås med at man har nådd de målene man satt seg.

Og det synes både Ap og SV ble en for drøy og "uredelig" fremstilling av sakens virkelighet.

– Realiteten er at mange av intensjonene ikke har kunnet bli gjennomført, fordi byrådet ikke tilfører nok penger til bydelene. Det er det vi igjen må presisere overfor byrådet. Mindre penger betyr mindre makt og mulighet til å gjennomføre det lokaldemokratiet som vi lokalpolitikere er her for å ta vare på, gjentok Christiansen i etterkant av møtet, til Nordre Aker Budstikke.

– "Utkvittert"?

I tillegg påpekte Christiansen i BU-møtet at flere av verbalvedtakene, som inneværende BU gjorde i desember i fjor, er "utkvittert" av administrasjonen, selv om vedtakene ikke har blitt gjort noe – eller nok – med.

Blant annet nevnte Christiansen "Videreutvikle og støtte det forebyggende ungdomsarbeidet i bydelen".

– Arbeidet står som "utkvittert"! Realiteten er jo at det nå har blitt et dårligere forebyggende tilbud til de unge – tilbud har blitt lagt ned! Og styrking av "kulturbydelen" og samarbeidet med bydelens kunstnere har vel heller ikke blitt prioritert, sa Christiansen og viste igjen til for dårlige rammer til bydelen i utgangspunktet.

Venstre svarer

Men dårligere kår for kulturen, var ikke Venstre enige i.

– Twist-festivalen er vel et godt eksempel på at bydelens kulturarbeid fungerer, sa Per E. Braseth-Ellingsen og nevnte også den nye "bydelsprisen" og samarbeidet med frysjakunstnerne i forhold til blant annet flerbruk av frysjalokalene.

Men Christiansen hadde flere eksempler.

– I tillegg har jo Grefsen-Kjelsås eldresenter for en tid tilbake satt ned en arbeidsgruppe i forhold til forskjellige boløsninger for eldre. Der er fremdeles ikke administrasjonen representert, slik vi oppfattet var meningen, sa Aps gruppeleder.

– Ap tok også opp returpapir-situasjonen i bydelen, og ba som del av verbalvedtak, administrasjonen om å sende brev til renovasjonsetaten om problemstillingen. Det har ikke administrasjonen gjort – hvorfor ikke?

Taasen svarer

Bydelsdirektør Mona Taasen tok kritikk på at brevet aldri ble sendt, men sa at administrasjonen skal gripe tak i saken.

– Når det gjelder arbeidsgruppen på Grefsen-Kjelsås eldresenter, så er det jo fint om de tar kontakt med oss og informerer om ønsket om administrasjonens bidrag til samarbeidet, sa Taasen.

Hun understreket at hun fortsatt står fast ved det hun skrev i de forrige "Bydelssidene" i Nordre Aker Budstikke, hvor hun også viser til tilbakemeldinger fra brukergrupper, tallmateriale og statistikker.

– Jeg synes vi har fått til mye, gjentok Taasen.

– Skriv brevet selv!

Venstres Per E. Braseth-Ellingsen synes derimot "returpapir-saken" var noe Ivar Christiansen og Ap selv kunne tatt initiativ til, og ikke brydd administrasjonen med.

– Det er jo et brev du kunne skrevet selv, sa han, hvor Christiansen svarte med at et brev til etaten fra bydelsadministrasjonen vil veie tyngre enn ett brev fra en enkeltperson.

Nye strategirunder

BU er enige om at når det gjelder selve strategiplanen, for inneværende BU, skal det i neste strategiplan-møte gjøres forsøk på å "sy sammen" en plan som speiler de forskjellige innspillene som kom under torsdagens BU-møte.

– Det skal vi nok klare. Jeg har jo til og med opplevd at Frp og Ap har blitt enige i tidligere strategimøter jeg, sa Braseth-Ellingsen, hvorpå Christiansen la til:

– Det må jo kun ha vært om hva vi skal spise det!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse