Bydelsutvalget vil ikke ha flere biler i Marka

Det er denne parkeringen på siden av Maridalsveien, her sett i retning Brekkekrysset, Bymiljøetaten vil gjøre noe med. Bydelsutvalget synes ikke problemet er så stort at en ny parkeringsplass bør gå på bekostning av skogsområdene rundt. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bymiljøetaten vil bygge «utmarksparkering» på Brekke. Det ser ikke bydelsutvalget (BU) noe større behov for.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.09.2016 kl 09:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BREKKE: – Det skal være innmari gode argumenter for å lage parkeringsplass her. Jeg frykter det bare vil føre til flere biler hvis det blir allment kjent at man kan kjøre og parkere ved Brekke, sa SVs representant i bydelsutvalget, Heidi Rømming, da saken var til uttalelse hos lokalpolitikerne 15. september.

Hun etterlyser også dokumentasjon på at flere parkeringsplasser på Brekke vil redusere biltrafikken i Maridalen, eller at eksisterende situasjon faktisk er farlig.

Lokalpolitikerne i Nordre Aker har nemlig vanskelig for å se at situasjonen er så ille som Bymiljøetaten beskriver.

Vil rydde opp i farlig praksis

Bakgrunnen for forlaget er dette:

«For å rydde opp i farlig og uheldig parkeringspraksis langs Maridalsveien ved Brekke, har Bymiljøetaten engasjert Sweco til å utarbeide et forslag til reguleringsplan. Planområdet er totalt på 27 daa, men bare 2 daa ønske opparbeidet til ny parkeringsplass for 80 plasser. Det skal vurderes to alternativer, ett på hver side av Maridalsveien».

Ett av forslagene vil kreve at grunnen i skråningen mot Maridalsvannet opparbeides for å gi nok plass.

I forslaget fra bydelsdirektøren som ble forelagt BU, anbefales det sågår at begge alternativene realiseres, slik at det blir 160 parkeringsplasser.

«Dette forutsetter at antallet plasser dekker behovet så langt som mulig eller så vil parkeringen langs veien kunne komme til å bli opprettholdt» står det i sakspapirene.

Da miljø-, plan- og samferdselskomiteen i bydelen behandlet saken før BU modererte de seg imidlertid noe, og ville ikke si noe konkret om alternativene før saken kommer til offentlig ettersyn. De var likevel positive til å «eliminere» den «farlige og uheldige» parkeringspraksisen.

LES OGSÅ: Uklarhet rundt regulering av unik parktomt. Nå kommer svaret: Kan ikke fortettes

Kjenner ikke igjen utfordringen

– De fra Miljøparteiet som bor i området kan ikke huske å ha opplevd at det er et problem med mange feilparkerte biler på solfylte dager, sa Liv Derås Bjørnstad, mens Rømming fra SV fortalte at hun hadde tatt turen til Brekke i helgen for å se:

– Søndag var det fint vær, på siden av veien sto det noen parkerte biler, men ikke mange. Områdene som er foreslått avsatt til parkering er dessuten viktige skogsområder, «hundremeterskoger» nær der folk bor og hvor barna leker.

– Det er kunnskapsløst å tro at det å legge til rette for bil ikke vil føre til mer bilkjøring. Resultatet av en større parkeringsplass ved Brekke vil være at parkeringsplassen er like full – og at minst like mange biler står parkert langs Maridalsveien, sa nestleder i bydelsutvalget, Ingeborg Briseid Kraft fra Venstre.

Arbeiderpartiets Terje Olav Moen, som sitter i MPS-komiteen, ble overrasket da han så bydelsdirektørens forslag om parkering på begge sider av veien.

– Vil vi at det første man møter ved inngangen til Maridalen er to store parkeringsplasser? Regulering til parkering er fra 70-tallet. Men jeg ser mest behov for å rydde opp i parkeringen på høyre side, der mange parkerer for å gå på rulleski eller sykle, sa Moen, og la til at behovet for mer parkering nok er større lenger inn i Maridalen, som ved Skar og Hammeren.

LES OGSÅ: Til glede for skientusiater: Inn her går en spesiell, ny lysløype

Mer kollektivtransport, og veiskulder

Flertallet i BU vedtok derfor en uttalelse der de ønsker å rydde opp i en farlig og uhelig parkeringspraksis i Brekkeområdet ved Maridalsveien ved å opprette en «mindre utfartsparkering som erstatter dagens parkeringsplasser».

SV, MDG og en av Venstres to representanter stemte imidlertid heller for å si nei til Bymiljøetatens forslag om parkeringsplass. Men med fire av totalt 15 stemmer i BU falt forslaget.

Videre vedtok bydelsutvalget at:

«Det bør også planlegges en holdeplass/vendeplass for buss som muliggjør helgeruter fra sentrum og til utmarksparkeringen.

Bydelsutvalget ønsker at kollektivtilbudet inn til Maridalen i helgene styrkes for å redusere bilbruk og behovet for utfartsparkering.

Bydelsutvalget etterlyser plan for utbygging av veiskuldre langs Maridalsveien fra Brekke.»

LES OGSÅ: Stort raveparty i skogen - mann falt utfor klippe

Landskapsvernområde

Området som er foreslått som parkeringsplass ligger i Marka og innenfor Maridalen Landskapsvernområde.

– Det er en grunn til at området er vernet. Det rommer natur vi ønsker å ta vare på. Områdene som er foreslått omgjort til parkeringsplasser er små skogsområder som grenser til boliger og turveier. Det er nærområder med enkel mulighet for rekreasjon og naturopplevelser for en stadig økende befolkning i denne delen av byen, sier Kraft fra Venstre.

LES OGSÅ: Disse sporene utsetter «nye» John Colletts plass

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse