Bygg, Berg, barnehage og budsjettkutt

Ellen Rydningen talte de eldre i bydelens sak, mens Bjørn Berger og Aud Irene Tunsjø med familie, som føler seg som offer i et politisk spill i Maridalen, til høyre i bildet.

Årets siste bydelsutvalgsmøte ble langt, men handlet ikke bare om budsjett. Men også blant annet om byggesak og "tradisjonen tro" – om Berg Gård.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.12.2008 kl 12:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: Forrige torsdag var det klart for siste bydelsutvalgsmøte (BU) for i år, og budsjettbehandlingen var sentral. Men i åpen halvtime var det også andre saker som skulle "forhåndsluftes".

Blant annet møtte en hel Maridalen-familie i to generasjoner opp for å tale sin byggesak i Gamle Maridalsveien 79, og hvor BUs miljø- plan og samferdselskomité (MPS) i forkant hadde gjort vedtak på – og innstilt på overfor BU – at byggetiltaket (riving av eldre, mindre bolig, og søknad om oppsetting av ny bolig) er i strid med RPB (rikspolitiske bestemmelser) for Marka – og i tråd med fylkesmannen.

Fylkesmannen

– Men fylkesmannen har snudd – bortsett fra når det gjelder arealbiten, kunne Maridalen-beboer Bjørn Berger blant annet fortelle BU.

Familien har også anket saken inn for Miljøverndepartementet. Bergers kone, Aud Irene Tunsjø, holdt også et følelsesladet innlegg i forbindelse med saken.

– Vår familie vil fortsette å bo og å ha en fremtid i Maridalen! Se oss og tal vår sak! Vi er offer for et politisk spill og føler oss forskjellsbehandlet!, sa blant annet Tunsjø.

Da saken senere kom opp i BU, ble det også flertall for leder av MPS – Ivar Christiansens (Ap) – forslag, om å gi saken ny behandling i bydelskomiteen.

Storbarnehage på Berg

Og "tradisjonen tro" var også representanter for Ullevål Hageby Seniorsenter på plass for å tale de eldres sak i forhold til prioritering Berg gård-bruken.

– Vi har vært i kontakt med velferd og sosialbyråd Jørgen Kalmyr (Frp) om prioritering av eldretiltak på Berg Gård, og han oppfordrer oss til å henvende oss direkte til dere, sa Elsa Rydningen.

Men da administrasjonens Preben Winger sent i BU-møtet, og lenge etter Rydningen og resten av tilhørerne hadde gått hjem, orienterte om barnehagesituasjonen i Nordre Aker, kom det frem at Omsorgsbygg og bydelen allerede er i gang med planleggingen av en storbarnehage på gården, i drift allerede fra høsten av.

– Det satses på 100–300 barnehageplasser på Berg, og det blir bydelen som skal drifte barnehagen. Men det vil likevel være restarealer igjen til annen bruk, mener Winger, som også opplyste om at fra neste år vil opptaket skje gjennom et sentralt system.

Sentralt opptakssystem

Men selve behandlingen skal skje på bydelsnivå. En forskjell med det nye systemet blir at en familie som eksempelvis bor på Holmlia, kan søke barnehageplass i kanskje Nordre Aker – og da på lik linje med beboerne i denne bydelen.

Og det kan igjen bety at selv med lovfestet rett til barnehageplass, og at Nordre Aker i utgangspunktet har nok plasser til bydelens barn i neste høsts hovedopptak. så er det ikke sikkert Nordre Aker-barna får plass i denne bydelen.

Munnkurv?

Siste salve før starten på selve BU-møtet, og i relasjon til selve møteinnkallingen, var det Per Aschjem fra Rødt som sto for.

– Det skal blant annet kuttes i hjemmebaserte tjenester med åtte årsverk. Hvorfor er ingen ansatte representert her i BU-møtet? Er det fordi bydelsdirektør en har gitt de ansatte munnkurv? fyrte Aschjem av.

Noe bydelsdirektør Mona Taasen avviste tvert.

– Det sitter jo representanter fra de ansatte i salen – kjenner ikke Aschjem til hvem som representerer de ansatte? sa bydelsdirektøren.

Per Elling Braseth-Ellingsen (V) – ordstyrer for dagen – understreket også at regelverket er slik at ansatte ikke har anledning til å uttale seg i "åpen halvtime" – slik bydelsbeboerne har mulighet til.

Og så var det klart for å starte på kveldens agenda.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse