ANNONSE
Annonse

– Bygg kulturhus på Sogn

Unni Eriksen ber på vegne av Blindern vel at lokalpolitikerne i bydelen er tydelige på hva de ønsker når Sogn vgs. flytter fra Sognsveien 80. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Blindern vel kaster seg inn i kampen om Sogn videregående-tomten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SOGN: Forslaget de legger på bordet til bydelens kultur- og oppvekstkomité (KO) 8. desember, er ønsket om et kulturhus, eller en kulturskole, på tomten i Sognsveien 80 når Sogn videregående skole flytter ut, etter planen i 2013.

– Det vi virkelig trenger i vårt område er et bredere fritidstilbud for barn og unge, noe som tilbyr andre aktiviteter enn sport og idrett, sier Unni Eriksen i Blindern vel.

Stor interesse

Interessentene til den 56 mål store tomten i Sognsveien 80 er mange. I fjor konkluderte en mulighetsstudie utført på oppdrag fra Undervisningsbygg og Plan- og bygningsetaten, med to forslag til utvikling av området: "Veven" skisserte et handelsområde med bydelstorg, underholdning, treningssenter og boliger, mens "Oasen" besto av en aktivitetspark med bade- og idrettsanlegg, handel og boliger.

Også Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) vært på banen og ønsket å kjøpe tomten rimelig av kommunen, til studentboligformål. Både Universitetet og Politihøgskolen har også ønsket seg til Sogn. Byrådet har imidlertid understreket at inntektene av et eventuelt salg av tomten vil være viktig for fremtidig finansiering av skoleprosjekter i byen.

– Det gjelder derfor for Bydel Nordre Aker i tide å signalisere at dere har andre behov og tanker for tomta, skriver Blindern vel i brevet til KO.

Foreslår ny skole

– Vi mener vårt område ikke trenger flere butikker eller idrettsanlegg. Det har vi mye av allerede, sier Eriksen.

Hun trekker frem de lange ventelistene til kulturskolene i Oslo, og peker også på den generelle skolesituasjonen i bydelen.

– Vi foreslår derfor at det på Sognsveien 80-tomta bygges en ny skole, hvor det legges til rette for flerbruk, det vil si bruk også etter skoletid. For eksempel ved å ha en aula, scene og rom som kan benyttes til andre aktiviteter på ettermiddagen og kvelden, sier Eriksen, og trekker frem kulturstasjon, frivillige grupper og bibliotek som eksempler på flerbruk.

– Se helheten

– Som det tidligere er sagt, ønsker vi at utviklingen av området rundt Ullevaal stadion sees under ett. Hva slags stedsutvikling ønsker vi her? spør Eriksen, og svarer:

– Beboerne ønsker et lokalt bydelssenter som rommer flere tilbud og aktiviteter enn de rent kommersielle.

Berg, Nordberg og Sogn vel stiller seg bak forslaget fra Blindern vel.

– I den grad det er mulig vil det dessuten være en fordel å dempe trafikkbelastningen i området. Vi ser jo hvordan utbyggingen av Sognsveien 70, i det gamle Mercedes-bygget på andre seiden av Ringveien, tilfører området mye ekstra trafikk, sier vel-leder Kjell Vinje.

Vårt område trenger ikke flere butikker eller idrettsanlegg

Unni Eriksen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse