– Byggingen starter trolig neste sommer

– Jernbaneverket har måttet forsterke gjerdet (bak), slik at ikke folk klipper hull for å komme kjappere over til andre siden av jernbanen, sier Erlien. Utbygger påpeker at det er de som har satt opp forsterkningene, for å vise effektene for sikkerheten. Foto: Kristin Tufte Haga

Byggingen av Nydalen-undergangen starter trolig neste sommer. Hvis ikke utbygger klarer å slippe unna.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.10.2008 kl 15:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: Nordreakerbudstikke.no har ved flere anledninger denne uken satt fokus på den manglende utbyggingen av undergangen fra Nydalen/Gunnar Schjelderupsvei og over til Grefsensiden.

Utbyggingen av Nydalen Kvarter forplikter nemlig bygging av undergang over til Grefsen, men 2,5 år etter innflytting har ingenting skjedd.

LES OGSÅ: – Kraftig provosert!

Utbygger Nydalen Bolig/FRI Eiendom opplyser til Nordreakerbudstikke.no fredag at byggingen trolig vil skje i juli 2009.

Gjøvikbanen stenges

– Vi sendte inn en søknad om byggetillatelse i mai 2007. Når vi skal bygge denne undergangen må Gjøvikbanen stenges, og dette må avtales nesten ett år i forkant, sier Pål Hansen fra FRI Eiendom til Nordreakerbudstikke.no.

Han sier at de foreløpig har fått satt av tid mellom 8. og 12. juli i 2009. Forblir situasjonen uendret, vil byggingen trolig starte i dette tidsrommet.

– Før dette har vi ingen mulighet, sier Hansen.

Fortsatt gjenstår rammetillatelsen, og som Nordreakerbudstikke.no skrev torsdag, har utbygger ennå ikke mottatt tilbakemelding fra Jernbaneverket.

Rammetillatelsen må være klar i februar til neste år.

Ingen store endringer

I følge Hansen er det ingen store endringer som nå skal godkjennes av Jernbaneverket, annet enn tilbakemeldinger fra Samferdselsetaten og Vann- og avløpsetaten som har blitt hensyntatt i den nye vurderingen.

Dette skal med andre ord ike ha store konsekvenser for selve undergangen.

– Så byggingen vil høyst sannsynlig starte nå til sommeren?

– Ja, det eneste måtte være at vi slipper å bygge den i det hele tatt, sier Hansen.

Har søkt varig dispensasjon

Utbygger fikk nemlig innvilget midlertidig dispensasjon til å bygge undergangen fra Plan- og bygningsetaten, mot at det ble stillet en bankgaranti på 20 millioner kroner for senere opparbeidelse. Ferdigattest for undergangen skulle fremlegges 01.03.2008.

I etterkant har også utbygger søkt «varig» dispensasjon fra å måtte bygge en undergang under Ring 3, men den ble i fjor avslått av Fylkesmannen.

Vil sette opp gjerde

Hansen legger ikke skjul på at de ikke er særlig fornøyde med byggeforpliktelsen.

For det første mener de ikke at utbyggingen av Nydalen Kvarter har ført til et behov for den aktuelle undergangen, og at en slik undergang dermed burde ha vært kommunens ansvar.

I tillegg mener han at flesteparten av beboerne i Nydalen Kvarter ikke har interesse av å komme seg over mot Grefsen.

Gisle Erlien fra Heilo vel påpekte blant annet problematikken at folk krysser toglinjene for å komme seg kjapt over på den andre siden. Hansen tror han fortsatt det vil bli fristende for beboere i nærområdet å krysse toglinjene. Blant annet påpeker han at beboerne i Heilo vel vil måtte gå 400 meter til den nye undergangen.

– Vi har foreslått å sette opp et gjerde på begge sider av eiendommen slik at folk ikke kan krysse linjene, og Jernbaneverket har bekreftet at det er en tilferdsstillende løsning. Hvis undergangen bygges, vil ikke dette gjerdet komme på plass, sier han, og påpeker at det er de som har satt opp forsterkningene som er der nå, ikke Jernbaneverket

Utbygger har også foreslått å heller skyte inn ressurser i undergangen ved Sandakerveien.

FRI Eiendom har nå kontaktet både Handicapforbundet og Politiet for å høre deres meninger om saken. Hansen utelukker ikkeat de vil ta saken videre til sentrale politikere i Rådhuset.

Hvis ikke igangsetter de byggingen i juli.

– Vi ønsker også å bli ferid med denne saken, sier Hansen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse