Bymiljøetaten er uenig med både politikere og Fylkesmannen

Grefsen Tennisklubb har fått disepnsasjon til å bygge tennishall der de nederste tennisbanene på Disenjordet ligger i dag. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

– Friområder skal være grønne. Disenjordet vil være uvurdelig verdi for fremtidens innbyggere i tettbygde boligblokker, ifølge Bymiljøetaten i tennishall-saken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.05.2016 kl 11:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN: Grefsen Tennisklubb har fått dispensasjon fra reguleringen av Disenjordet, til å bygge en permanent tennishall. Byggesaken var til uttalelse hos bydelsutvalget 12. mai, som ga sin tilslutning til planene.

I møtet stilte representanter fra tennisklubben og fra Grefsen og Disen vel, som ikke ønsker hall.

Motstanderne av tennishallen mener byggetillatelsen ble gitt på feil grunnlag. Grefsen Tennisklubb avviser anklagene.

Tillatelsen til å oppføre en tennishall ble endelig gitt etter en vurdering av Fylkesmannen i fjor. Beboere i området rundt Disenjordet anket vedtaket som ble gjort i bystyrets byutviklingskomite, men fikk klagen endelig avslått av Fylkesmannen.

Bymiljøetaten sier nei

Se bildet større

Slik er tennishallen tenkt plassert på Disenjordet. FOTO: ILLUSTRASJON FRA SAKSDOK./HILLE MELBYE ARKITEKTER AS

Like før bydelsutvalgsmøtet i mai sendte Bymiljøetaten (BYM), som eiendomsforvalter av Disenjordet, brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) i saken; en uttalelse til selve byggesaken rundt hallen.

Der skriver Bymiljøetaten, med henvisning til Fylkesmannens vurdering av 16.12.2015, at etaten er uenig i denne konklusjonen. BYM mener dispensasjon undergraver det prinsipielle formålet med en reguleringsprosess.

– Vi henviser til vår tidligere uttalelse i saken og er fortsatt av den oppfatning at tiltaket medfører behov for reguleringsplan.

Videre står det:

«BYM er også bekymret for den presedens denne saken kan medføre for tilsvarende situasjoner. Arealet er regulert til park/friområde i reguleringsplan fra 1947. Friområders viktigste hensikt er at de skal være grønne og allment tilgjengelige til enhver tid.»

LES OGSÅ: Benjamin ble døpt i Akerselva

Fortetting nedre Grefsen

I tillegg viser BYM til at en hall vi bli et fremmedelement i parkområdet, og også til fortettingsplanene for nedre Grefsen.

«Det er planlagt høy utnyttelse. Disenjordet vil, med en slik utvikling, være av uvurderlig verdi for fremtidens innbyggere som bor i tettbygde boligblokker. Selv om det er behov for takoverbygde tennishaller i Oslo, mener vi at hensynet til å opprettholde gode ute- og oppholdsarealer må veie tyngst i denne saken.»

Kommunal garanti

BYM viser også til krav fra Kulturdepartementet om opprettelse av festekontrakt.

«For opprettelse av festekontrakt vil det være nødvendig å fradele det aktuelle areal med eget gårds- og bruksnummer. Det henvises her til tilsvarende saker som behandlet av Teknisk Fagavdeling /OKEPO i Plan- og bygningsetaten, hvor søknad om fradeling er avslått med henvisning til Plan- og bygningslovens bestemmelser.»

LES OGSÅ: Løper du i trapper? Hvor effektivt er det egentlig?

11. mai vedtok Oslo bystyre å stille kommunal lånegaranti til Grefsen Tennisklubbs långiver, og kommunal garanti opp mot Kulturdepartementet for spillemidler, totalt 8,1 millioner kroner. Den kommunale lånegarantien som stilles skal ha tinglyst pant innenfor verdien av eiendommen/bygningene, og godkjennes av Fylkesmannen.

Festekontrakt

En forutsetning for den kommunale garantien er at det foreligger en festeavtale mellom Oslo kommune og Grefsen Tennisklubb for tennishallen på minimum 30 år, før byggingen av hallen og rehabiliteringen av banene påbegynnes, påpeker bystyret.

En festekontrakt, eller festeavtale, mener altså BYM at krever fradeling og eget gårds- og bruksnummer for den delen hallen skal være på, og hvor altså tidligere lignende sak fikk avslag.

Ønsker ikke kommentere

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Bymiljøetaten, som ikke ønsker å kommentere saken og innholdet i uttalelsen ytterligere.

– Bymiljøetaten er i denne saken høringsinstans, og saken ligger nå hos Plan- og bygningsetaten, er alt etaten svarer i en e-post til avisen.

Plan- og bygningsetaten ønsker heller ikke kommentere Bymiljøetatens innspill.

– Vi har ikke påbegynt saksbehandlingen for Kjelsåsveien 30 B, oppføring av tennishall Grefsen tennisklubb. Uttalelsen fra Bymiljøetaten er en del av den videre saksbehandlingen. Mer kan vi ikke si om dette nå, skriver PBE i en e-post.

Hallen

Hallen er tenkt utformet som tre sammenhengende haller over hver av de tre spilleflatene, og får utvendige mål på 58x37 meter og gesimshøyde på 8,3 meter. Hallen vil ha vindusfasader mot nord-vest og mot sørøst. Totalt vil Grefsen Tennisklubb disponere arealer på 3000 kvadratmeter på Disenjordet.

Bydelsutvalgets vedtak 12. mai ble som følger:

1. Under forutsetning av at behovet for tennishallen som er beskrevet i søknaden fra
Grefsen Tennisklubb er korrekt, anbefaler Bydelsutvalget i Nordre Aker at Grefsen Tennisklubb gis byggetillatelse til tennishall som prosjektert på etablerte tennisbaner
på Disenjordet.

2. Det anbefales at det arbeides videre med å utvikle Disenjordet som et allsidig grøntområde med aktivitetsområder for bydelens befolkning, og at det sikres en god parkeringsløsning for området.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse