Bymiljøetaten: Ingen grunn til å frykte snøkanonstøy på Kringsjå

Torsdag skal bydelsutvalget behandle en søknad om ny rulleskiløype ved Sognsvann. De er bekymret for støyplager fra snøkanoner i tilknytning til anlegget. Men det har de liten grunn til, ifølge Bymiljøetaten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.03.2017 kl 19:08

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KRINGSJÅ: Det er et stort behov for rulleskiløyper for barn og unge i Oslo, og Oslo kommune har avsatt økonomiske midler til flere slike anlegg, slik Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet om.

Nå har Bymiljøetaten, i samarbeid med idrettslagene Koll og Lyn, Norges idrettshøyskole og Toppidrettssenteret, tatt initiaitv til en ny rulleskiløype på Sogn. Området ligger mellom Sognsvann t-banestasjon og Gaustadveien nordøst for Rikshospitalet. Traséforslagene ligger dels på eiendommen til Norges idrettshøyskole, dels innenfor Kringsjå idrettspark, samt innenfor to andre offentlige tomteparseller.

Bymiljøetaten har fremlagt forsalg om tre alternative traseer, og ønsker innspill på disse. Torsdag kveld (30. mars) skal Nordre Akers bydelsutvalg behandle saken, slik Nordre Aker Budstikke skrev om tirsdag.

Se de tre alternativene ved å bla i bildekarusellen øverst på siden!

Frykter snøkanonstøy

Men både i saksfremstillingen fra bydelsadministrasjonen, og i vedtaket fra bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), som har forhåndsbehandlet saken, uttrykkes det stor bekymring for støy fra snøproduksjon til anlegget om vinteren.

Bakgrunnen er at Bymiljøetaten i søknaden til tiltaket skriver:

«Hensikt: Tilrettelegging for etablering av rulleskitrasé, samt tilrettelegging for snøproduksjon slik at traséen kan benyttes som ordinær skiløype på vinterstid.»

Dette er i følge MPS-komiteen ikke godt nok. De anbefaler BU å be etaten om en fullstendig konsekvensanalyse for hvordan snøproduksjonen vil kunne påvirke omkringliggende boliger, med tanke på støy. Det vises blant annet til at Lyns snøproduksjonsanlegg på området, som ligger et par hundre meter fra bebyggelsen, har mottatt støyklager fra naboene. Les saken: Holder studentene våkne.

Bymiljøetaten: Feil om snøproduksjon

Etter at Nordre Aker Budstikkes omtale saken tidligere i uken, kommer nå Bymiljøetaten med en korrigering.

– Bymiljøetaten kommer ikke til å regulere inn snøproduksjon andre steder enn der Lyn allerede har etablert kanoner/uttak (ved NIH). Antakelig kommer vi ikke engang til å gjøre det – all den tid vi ønsker å konsentrere planarbeidet om en vakker og elegant trasé for sommer-/høstbruk i landskapet, sier Erling Christiansen i Skog- og Eiendomsforvaltningen i Oslo kommune.

Christiansen er prosjektleder for tiltaket.

– Det er kun en barnevennlig rulleskiløype og flerbruk for longboard etc. som er målet med planarbeidet, og forhåpentligvis en utbygging, legger han til.

– Kan du bekrefte at det du sier gjelder alle de foreslåtte traseene, og at det dermed ikke har noen hensikt med en helhetlig konsekvensutredning av alle forslagene, slik MPS ber om?

–  Ja, jeg kan bekrefte alt du viser til her, svarer Christiansen.

Saken skal behandles i bydelsutvalgsmøtet i Nydalsveien 21, torsdag 30. mars fra klokken 18. Les mer om hva lokalpolitikerne skal behandle her.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse