Byråden delt om undergang

NYDALEN/RÅDHUSET: Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen (H) ser både positive og negative sider med Nydalen Bolig AS' forslag til alternativ gang- o...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.06.2009 kl 11:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN/RÅDHUSET: Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen (H) ser både positive og negative sider med Nydalen Bolig AS' forslag til alternativ gang- og sykkelløsning over til Grefsen-siden, basert på utbedring av eksisterende kryssing av Gjøvikbanen ved Sandakerveien. Frps Jan Tank-Nielsen har bedt om at tiltakshaver fristilles fra rekkefølgekrav om bygging av undergang. "Saken er imidlertid endelig vedtatt av fylkesmannen. Det vil derfor være opp til tiltakshaver å eventuelt søke om dispensasjon på nytt. En ny søknad må behandles av Plan- og bygningsetaten som førsteinstans på vanlig måte," skriver Agerbak Jensen i brev til byutviklingskomiteen. Det betyr at dersom Nydalen Bolig ber om fritak, vil saken komme opp til politisk behandling i bystyret.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse