ANNONSE
Annonse

Striden om Nydalen-undergang

- Byråden i utakt med etaten!

Ivar Christiansen mener Merete Agerbak-Jensen (H) er i utakt med etaten.

- At byråd Merete Agerbak-Jensen (H) er så i utakt med sin egen administrasjon, kan jeg nesten ikke tro, sier Ivar Christiansen (Ap).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDAEN: Ivar Christiansen (Ap) viser til byrådens uttalelser i forbindelse med undergang-utbyggers ønske - via Frp på Rådhuset - om å få frafalt rekkefølgebestemmelsen om at Nydalen-undergangen skal bygges.

Byråden viste blant annet til at hun ser både positive og negative sider i forhold til utbyggers nye fremstøt, men at utbygger uansett eventuelt må sende inn en ny dispensasjonssøknad.

- I utakt!- Jeg tror nesten ikke at byråden kan være så i utakt med sin egen administrasjon som det framgår av uttalelser i denne avisen tidligere. Men jeg velger å tro at hun vil bidra til en rask gjennomføring av undergangen til beste for alle, sier Christiansen, som også er leder av bydelens miljø, plan- og samferdselskomité.

- Ikke godta dispensasjon!

- Ikke minst takket være et sterkt press fra lokalt hold gjennom Nordre Aker Budstikke, har Plan- og bygningsetaten (PBE) tatt grep overfor tiltakshaver og krevd en umiddelbar gjennomføring av undergangen fra Nydalen til Grefsen. Dette må nå skje i sommer slik Jernbaneverket har gitt tillatelse til, hvis ikke må midlertidig brukstillatelsen for Gunnar Scheldrups vei 13 trekkes tilbake!

LES OGSÅ: Plan og bygg krever undergang nå

- Og hvis politiske myndigheter på noen måte skulle gi etter for en ny dispensasjon, så vil det undergrave hele det politiske systemet i forhold til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner, sier Christiansen.

Tilbakeviser

Byrådsavdelingen for byutviklingen avviser at byråden er i «utakt» med Plan- og bygningsetaten.

- Så lenge ikke etaten har mottatt noen eventuell ny søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse for opparbeidelse av undergangen, så må jo etaten forholde seg til gjeldende vedtak. PBE kan heller ikke ta hensyn til om byråden eller andre ser positive elementer i en sak. Vedtaket i byutviklingskomiteen gjelder, sier byrådssekretær Ståle Hagen (H), som forøvrig ikke kan huske saker hvor rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner har blitt «omgjort» eller «frafalt», slik undergang-utbygger ønsker i dette tilfellet.

LES OGSÅ: Oppgitt over manglende undergang

- Ikke dyttet på etaten

Hagen avviser også at det er byråden som nå har «dyttet» på etaten i forhold til at det nå er sendt ut varsel om tilbaketrekking av midlertidig brukstillatelse.

- Men det er jo selvsagt mulig at saksbehandler her hos byråden har vært i kontakt med saksbehandler i PBE - vedrørende Frps forespørsel om å vurdere å frafalle nevnte rekkefølgebestemmelse, sier Hagen.

Forrige onsdag orienterte forøvrig byutviklingsbyråden bystyrets byutviklingskomité om Frps oppfordring.

- Lokal-Høyre vil ha undergang!

Bydelsutvalgsmedlem Bent Gether-Rønning (H), også medlem i miljø, plan- og samferdselskomiteen, er også godt fornøyd med PBEs påtrykk overfor utbygger.

- Etter å ha tatt opp saken på nytt i forrige bydelsutvalgsmøte, tok Høyre lokalt umiddelbart kontakt med byråd og Høyre på Rådhuset om undergang-saken. Jeg forventer at Høyre - både lokalt og sentralt - ikke vil støtte en eventuell ny dispensasjonssøknad fra utbygger om å slippe å bygge undergangen. Jeg er overbevist om at denne undergangen, sammen med den planlagte gang/sykkelveien langs Ring 3, vil gi et uvurderlig tilkudd til fremkommeligheten for bydelens beboere på begge sider av jernbanesporet, sier bydelsutvalgsmedlem Bent Gether-Rønning (H).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse