Byråden må svare om fortauet

Samferdselsbyråd Peter N. Myhre må nå svare for hva som kan gjøres for å sikre Frysjaveien bedre. Her er Leon Gaasø og Leif Pedersen fra sameiet i nr. 1-5 i det smale, provisoriske fortauet i den midlertidig stengte veien. Foto Karl Andreas Kjelstrup

Beboerne godtar ikke Samferdselsetatens avvisning om å gjøre noe med fortauet i Frysjaveien. Nå må samferdselsbyråden svare.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.08.2008 kl 13:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KORSVOLL: – Etatens argumenter holder ikke vann, sier Leif Pedersen i sameiet Frysjaveien 1-5. Han er fortvilet over at Samferdselsetaten ikke akter å gjøre noe med trafikksikkerheten i veien, som beboerne har kjempet for i nærmere 20 år.

For dyrt å flytte

I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke om beboerne i sameiet Frysjaveien 1-5 som ønsker fortauet i veien flyttet over til «sin» side av veien. Fram til nå har fortauet ligget på motsatt side av sameiet, og derfor ikke blitt brukt. Beboerne må derfor krysse den svært trafikkerte øvre delen av Frysjaveien når de skal hjem. Forslaget kommer mens veien og fortauet er gravd opp på grunn av anleggsarbeid i veien.

– Det er sikkert ikke dumt å flytte fortauet, men det innebærer for store kostnader og vil ikke være aktuelt i denne omgang, sa seksjonsleder ved trafikkplanlegging i Samferdselsetaten, Torgeir Engesveen, til avisen i forrige uke.

Han sa også at det å flytte fortauet vil kreve ny fundamentering under veien og flytting av kantstein og sluksystemer, og sannsynligvis koste flere hundre tusen kroner. Ifølge Engesveen er det Hafslund som utfører arbeidet, og har plikt til å sette veien tilbake til sin opprinnelige stand. Dersom fortauet skal flyttes faller kostnadene på Samferdselsetaten.

– Et problem for beboerne

– Når jeg ser tilbake er jeg overbevist om at det provisoriske fortauet vi har laget på vår side (et smalt og usikret fortau oppført av sameiet, journ.anm.) er en medvirkende årsak til at vi ikke har hatt noen ulykker her. Bilene holder stor fart i veien, og om vinteren er det umulig for store kjøretøyer å stoppe for noen som skal krysse veien, sier Pedersen i Frysjaveien.

Han får støtte av naboene i Brekke borettslag, som også bruker sameiets provisoriske fortau fordi de ikke ønsker å krysse veien.

– Dette er en alarmerende sak. Vi har hatt flere nestenulykker. En undersøkelse i borettslaget for to år siden viser at mange av beboerne våre er bekymret for trafikksikkerheten, særlig med tanke på at dette er skolevei for barna våre. Mange har gitt konkrete tilbakemeldinger på fortauet, sier styreleder Hege Blom i Brekke borettslag.

Hun føler at det ikke er noen interesse hos de lokale myndighetene for å sikre veien for dem som bor der.

– Bydelen har også glemt oss, de vurderer Sognsveien, Tåsenveien, Maridalsveien og så videre, men nevner ikke et ord om Frysjaveien. Den er både smalere og mindre egnet til gjennomgangstrafikk enn de nevnte, mener Blom.

Det er ifølge Blom til sammen 800 beboere i Brekke borettslag og sameiet Frysjaveien 1-5.

Tar saken til byråden

Heidi Rømming (SV), medlem i bystyrets miljø- og samferdselskomité, og bosatt i bydelen, er forundret over Samferdselsetatens behandling av beboerne i Frysjaveien.

– Denne saken fremstår som et skoleeksempel på hvordan ting ikke skal gjøres. Håper virkelig at byråden tar et nødvendig grep her, og får selskapet Hafslund – Oslo kommune har aksjemajoriteten – og den kommunale Samferdselsetaten til å samarbeide, sier Rømming.

Hun har formelt stilt spørsmål til samferdselsbyråd Peter N. Myhre (Frp) om hva han vil gjøre for å finne en løsning mellom etaten og Hafslund.

Myhre ønsker ikke å kommentere saken overfor Nordre Aker Budstikke før han har besvart spørsmålet fra Rømming i bystyret.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse