Byrådet avviser flyktningleir på Skar

Skar leir består av en rekke bygninger, fra boliger til fabrikkhaller. Tidligere Sogn vgs. har de siste årene benyttet noen av verkstedhallene til undervisningsformål.

Raymond Johansens (Ap) ferske byråd har trukket 15 saker det forrige byrådet har avlagt innstilling på. Blant dem videre bruk av Skar leir i Maridalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.11.2015 kl 11:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks Skar leir

Skar leir

 • Leirens historie startet i 1861, da Forsvaret overtok Skar kruttverk fra privat eie. Kruttverket ble lagt ned i 1898, og i en periode mellom 1898 og 1910, var det liten militær aktivitet på området.
 • Fra 1910 fram til andre verdenskrig var det varierende aktivitet på området. Den tyske okkupasjonsmakten brukte leiren i årene mellom 1940 og 1945, og videreutviklet den med bl.a. flere store bygninger for reparasjon og vedlikehold av luftvernskyts.
 • Etter krigen overtok Luftforsvaret leiren og det gjenværende tyske materiellet. Luftforsvaret forlot leiren i 1985, og Forsvarets tele- og datatjeneste overtok etter kort tid bygningene ved leiren.
 • I 2002 ble det verneverdige krutthuset solgt til privatpersoner,
 • I 2004 ble leiren overført til Skifte eiendom for avhending.
 • I 2005 krevde Arbeiderpartiet i Oslo ut at Oslo kommune måtte kjøpe Skar leir. Forslaget ble avslått av bystyret.
 • I 2006 la Khalid Mahmood (Ap) fram et privat forslag om å sikre Skar leir i offentlig eie. Byrådet gikk i dialog med Staten.
 • Oslo kommune kjøpte leiren i 2007.
 • Leiren har har blitt okkupert to ganger; i 2005 og 2010. Begge ganger ble husokkupantene kastet ut etter politiaksjoner.
 • I 2011 fikk Sogn videregående skole en avtale med Oslo kommune om bruk av leiren til alternativ opplæring for elever ved utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Avtalen ble videreført av Kuben videregående skole i 2013. Fra 2014 ble undervisningstilbudet overført til Stovner videregående skole. Elevenes vedlikeholder de slitte bygningene i leiren. Skolen 5-6 elevplasser og to lærere i leiren.

Kilde: wikipedia.no

MARIDALEN: Det er Dagsavisen som skriver av det rødgrønne byrådet har stanset minst 15 saker fra det avgåtte Høyre-Venstre-byrådet, fordi de ifølge næringsbyråd Robert Steen (Ap) «er av en slik karakter at de er i strid med den politiske plattformen vi har forhandlet fram».

En av disse er byrådssak 201/2014, som omhandler fremtidig bruk av Skar leir, som ligger innerst i Maridalen. Skar leir er underlagt strenge restriksjoner, fordi det ligger i nedslagsfeltet til Maridalsvannet, Oslos drikkevannskilde.

Stanser riving og boligbygging i leiren

I det avgåtte byrådets saksfremlegg fra november 2014 står det:

«Det foreslås at fem bygninger rives, herav tre tomannsboliger. De øvrige boligene bygges om til eneboliger for å redusere utslippet. Alle tekniske anlegg (vannverk, vannledninger,
avløp, renseanlegg, el-anlegg, varmeanlegg osv.) må rehabiliteres/fornyes. Bygningsmassen settes i enkel, men utleibar stand. Etter dette vil Skar leir kunne romme 4 eneboliger, 26 arbeidsplasser og 15 elever/lærlinger.»

Det er altså dette Raymond Johansens ferske byråd har stanset.

LES OGSÅ: Nylig ble også det allerede igangsatte salget av den kommunale naboeiendommen til Skar leir stanset. Byutviklingsetaten vil ikke fortelle hvorfor

Åpnet for flykningmottak

Tidligere i år vedtok bydelsutvalget i Nordre Aker at de er positive til å ta i mot flere flyktninger i bydelen, enn det den allerede er pålagt, dersom kommunen spør om det. I samme møte åpnet bydelsutvalget for at en utredning, med tanke på å anlegge en flyktningleir, kunne være et godt alternativ for Skars fremtid, uten at dette ble politisk vedtatt.

Flere lesere har kontaktet Nordre Aker Budstikke med spørsmål om hva som nå vil skje med Skar leir. Og når byrådet har stanset planen for videre utvikling av Skar, sammen med at salget av naboeiendommen er satt på vent, har vi prøvd å få avklart hva Raymond Johansen og hans byråd ønsker med Skar leir.

Avkrefter flyktninger

Se bildet større

Arbeiderpartiets Anders Røberg-Larsen. FOTO: PRIVAT

Byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG), Anders Røberg-Larsen (Ap), avkrefter imidlertid flykningryktene.

– Grunnen til at vi har trukket saken tilbake er at vi vil se nærmere på og diskutere hva leiren ellers kan brukes til, sier han til Nordre Aker Budstikke, mandag ettermiddag.

Ønsket mer liv i leiren

Tidligere i år publiserte Nordre Aker Budstikke et intervju med Røberg-Larsen, som da var bystyrerepresentant, og Aps gruppeleder i bydelsutvalget, Bente M. Larsen.

Der ba de om fortgang i utviklingen av Maridalen, og ønsket følgende tillegg til byrådets forslag om fremtidig bruk av Skar leir:

 • Byrådet bes legge fram en helhetlig vurdering av utviklingsmulighetene for Skar leir, for ulike brukergrupper.
 • Byrådet bes utarbeide en realistisk plan for bevaring, riving og istandsetting av bygningene på Skar leir.
 • Byrådet bes legge fram en sak vedrørende fremtidig utvikling av Maridalen.
 • Byrådet bes vurdere om veiene som nå utbedres i Maridalen bør tilrettelegges med tilstrekkelig rørlegging for vann og avløp, slik at drikkevannskilden kan sikres mot forurensning.

LES OGSÅ: Kommentar: «Er man redd for at barna skal bli glad i skog og tro at park er bedre?»

Skar: Det kommunale kjøpet som ble en hodepine

Oslo kommune kjøpte Skar leir fra Forsvaret i 2007, siden har den vært en pine for kommunen. De strenge reguleringsbestemmelsene på grunn av nærheten til Maridalsvannet har gjort utvikling av den store eiendommmen vanskelig.

Skar leir har vært en gjenganger i Nordre Akers bydelsutvalg helt siden eiendommen ble kommunal. Flere forslag har ligget oppe, og bydelspolitikerne har blant annet støttet gigantbarnehage – riktignok motvillig, leirskole og markakafé.

I 2010 ble leiren okkupert av et såkalt øko-bokollektiv, som krevde fortgang i avgjørelsen om hva eiendommen skulle brukes til. De mente den ikke kunne stå og forfalle, men heller tas i bruk som blant annet boliger. Okkupantene ble kastet ut med politimakt etter noen måneder.

I 2011 inngikk Sogn vgs. en avtale om å bruke deler av leiren til undervisningsformål. Avtalen er senere videreført med Kuben og Stovner vgs., og elevene har blant annet jobbet med å sette i stand deler av bygningsmassen.

Av øvrige saker det nye byrådet har stanset, er blant annet detaljreguleringen for deler av Tåsen Hageby: Boligbebyggelse, kjøreveg, fortau, friområde og park.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse