Byrådet ønsker ingen Markalov

Byrådet har behandlet Markaloven, og innstiller til bystyret om at Oslo kommune ikke trenger en egen "Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner".

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslo: Forslag til ny "Markalov" - eller "Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner" er behandlet av byrådet, som slett ikke vil ha noen ny lov for Oslomarka. I innstillingen fra byrådet heter det blant annet at en ny Markalov vil svekke det kommunale selvstyret og lokaldemokratiet. Hvis loven trer i kraft, vil Fylkesmannen få det avgjørende ordet i bygge- og anleggssaker i Marka-områdene, og ikke Oslo bystyre slik reglene er nå.

BU-høring i kveld

I kveld skal markalovforslaget på høring i Nordre Akers nye bydelsutvalgs (BU) første møte.

- Det er ingen tvil om at forslaget til ny Markalov vil svekke bydelsdemokratiet, og frata kommunen betydelig reguleringsmyndighet. Eksempelsvis vil reguleringsplaner for markaormådene, slik som de som nå ligger til behandling for Solemskogen og Sørbråten, endelig behandles av Fylkesmannen, og ikke av Oslo bystyre. Det betyr en avgjørelse enda mer fjernt fra det gjeldende området. Og enda mer fjernt fra de som bor i området, og de som kjenner til lokalsituasjonen, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

- Nå regner jeg med at reguleringsplanene for Solemskogen og Sørbråten rekker å bli behandlet med Oslo bystyre som vedtaksmyndighet, før den nye loven eventuelt vedtas. Men jeg tror likevel at den nye loven eventuelt kan få tilbakevirkende kraft, sier Ihlen.

Markagrensa

- Høyre er en sterk tilhenger av markagrensa, men vi tror ikke en ny lov vil bli noe bedre et vern enn den interkommunale avtalen som har eksistert i mer enn 30 år. Det er bedre at lokale folkevalgte forvalter marka, enn at byråkrater langt unna velgernes innflytelse gjør det, mener Ihlen.

I byrådets innstilling til bystyret, er det også tatt med eventuelle bemerkninger til Markaloven - hvis den skulle bli vedtatt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse