Byrådet støtter Brekke-utbygger

Tom Espen Møller bor selv i Radioveien forteller at beboerne på ingen måte har gitt opp kampen mot drabantby-utbygging på Brekke.

Byrådet støtter utbyggers forslag til ny reguleringsplan for Brekkeveien 8 og 19, og ser bort fra plan- og bygningsetatens anbefaling om ikke å utvide NIVA-bygget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.08.2006 kl 14:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Her er planen for Brekke-området - Kjelsåsveien 161, Brekkeveien 8 og 19. NIVA-huset med tilbygg helt til høyre.

Frysja: I vinter skrev Nordre Aker Budstikke om utbyggingsplanene for Brekke-området. Det er planlagt nesten 300 nye leiligheter i Brekkeveien 8 og 19, samt i Kjelsåsveien 161. Tandberg-bygget skal rives, nye blokker skal bygges, og gamle NIVA-bygget skal gjøres om til leiligheter - og i tillegg utvides. Reguleringsforslag for Tandberg-området - Kjelsåsveien 161 - skal behandles som egen sak.

Skuffet

Forslag til ny reguleringsplan for Brekkeveien 8 og 19 er nå ferdigbehandlet av byrådet, og beboerne er svært skuffet over rådets innstilling.

– Byrådet støtter utbyggers forslag til utvidelse av NIVA-blokken i full høyde, og har ignorert plan- og bygningsetatens anbefalinger om

ikke bygge ut NIVA-huset i det hele tatt. I tillegg innstiller byrådet kun om marginale høydeendringer for de planlagte blokkene i Brekkeveien 8. Det betyr i praksis at enkelte av bygningene blir redusert med maks en etasje, sier talsmann for beboerne, Tom Espen Møller.

Han bor selv i Radioveien - på østsiden av NIVA-bygget.

– Et tilbygg på NIVA-huset vil medføre vesentlig tap av sol og lys for oss som er nærmeste naboer. Byrådet går ikke bare på tvers av sin egen fagetats anbefalinger i denne utbyggingssaken. I tillegg har rådet valgt å se bort fra innsigelser fra både bydelsutvalg og lokalmiljøet for øvrig, forteller Møller.

Slaget ikke tapt

Møller understreker at "slaget" på ingen måte er tapt, og at beboerne vil fortsette å kjempe mot en drabantbyutbygging på Brekke.

– Byutviklingskomiteen er neste behandlingsforum. Vi regner med at komiteen kommer hit på befaring, og vi vil gjøre alt for å overbevise den om at den foreslåtte utbyggingen er en rasering av Brekkeområdet, sier Møller.

Etter komiteens behandling, skal saken videre til bystyrevedtak. Men det stopper eventuelt ikke der.

– Et bystyrevedtak kan også påklages til Fylkesmannen og Miljøverndepartementet, forsikrer Møller.

Her kan du lese mer om saken og byrådets innstilling:

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/2006/BR1/2006017975-9.pdf

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse