Byrådet vil ha flere leger på sykehjemmene

Byrådet foreslår å bedre legetjenesten på sykehjemmene i Oslo. De neste tre årene skal det brukes 6 millioner mer hvert år på dette.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 16:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Byrådet foreslår i tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2008 å øke antall årsverk leger som jobber i sykehjemmene i Oslo. Det er behov for å ruste opp legetjenesten slik at de eldre kan få mer oppfølging og behandling av leger når de bor på sykehjem.

Omfattende behov

- Vi vet at de som bor på sykehjem har et mer omfattende behov for medisinsk oppfølging enn det som var tilfellet tidligere. Det er vanlig at sykehjemsbeboere har mange ulike diagnoser som de trenger behandling for, sier byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug.

Gjennomsnittlig legedekning på nasjonalt nivå er 0,27 legetimer per uke per beboer. I Oslo melder sykehjemsetaten nå at ved utgangen av september var dekningsgraden i Oslo 0,29 legetimer per uke per beboer.

- Det er svært gledelig at Oslo har bedret legedekningen i år. Oslo har ligget under landsgjennomsnittet. Opprettelsen av sykehjemsetaten har gjort det mulig å bedre tilbudet, men vi er langt fra i mål. Vi vet blant annet at sykehusene skriver ut eldre mye raskere nå enn de gjorde tidligere. De som kommer til sykehjemmene er sykere enn før, og dette gjør at vi må ha mer medisinsk oppfølging av beboerne, sier Sylvi Listhaug.

Økte bevilgninger

Byrådet foreslår i tilleggsinnstillingen at hver beboer på sykehjem skal ha tilbud om 0,40 legetimer per uke i løpet av 2010.

- Dette vil innebære at vi oppretter ca. 18 nye legeårsverk tilknyttet sykehjemmene våre. Vi foreslår å sette av 6 mill kr i 2008, 12 mill kr i 2009 og 18 mill. kroner i 2010. Med dette skal vi få et bedre medisinsk tilbud til våre beboere på sykehjemmene, avslutter Sylvi Listhaug.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse