ANNONSE
Annonse

Bystyret avviste nedre Grefsen-forslag

90 nedre Grefsen-aksjonister satt på galleriet og hørte at selv om tre partier støttet deres sak, falt forslaget for bystyretflertallet. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt ga sin støtte til nedre Grefsen-beboerne. De øvrige partiene mener lokalmedvirkningen vil sikres i neste runde – når det skal utarbeides helhetlige planer for området.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.09.2017 kl 11:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RÅDHUSET: I bystyret fikk Fremskrittspartiets forslag delvis følge av Kristelig Folkeparti og Rødt.

Allerede tirsdag varslet KrF at de ville støtte Aksjonsgruppens kamp mot fortetting.

Likevel falt forslagene om å vente med å utvikle nedre Grefsen i denne bystyreperioden, og å endre varslingsrutinene slik at berørte grunneiere blir varslet når det foreslås arealendringer i kommuneplanen.

Camilla Wilhelmsen på talerstolen da hun la frem sitt private forslag for bystyret. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ønsker forenkling

I debatten i bystyrets møte 16. november gjentok representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre det som ble sagt i byutviklingskomiteens møte 2. november.

Nedre Grefsen-beboere på galleriet i bystyresalen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Også SV syntes det er uheldig at ingen fanget opp hva kommuneplanen innebærer for nedre Grefsen – verken beboere, bydelsadministrasjon eller bydelsutvalg.

– Det er for dårlig og det må vi ta lærdom av, sa Pia Farstad von Hall (H), som vil be byrådet se på mulighetene for å øke lesbarheten av kommuneplanen, for eksempel ved hjelp av 3D-modeller og kart. Hun ønsker også en utredning av om SMS-varsling kan brukes.

– Erfaringene tilsier at vi må forenkle kommuneplanen i neste runde, sa Espen Ophaug (V).

Partiene understreket at det aldri hadde vært aktuelt med 12-etasjers blokker på nedre Grefsen, eller at det er aktuelt å ekspropriere eiendom. De understreker at kommuneplanen er en overordnet plan som krever helhetlig og felles arealplanlegging før det tillates noen form for utbygging.

De mener også det er uheldig og uryddig å ta enkeltområder ut av en overordnet kommuneplan, gjennom private forslag. Dessuten blir den gode kollektivdekningen ved nedre Grefsen fremhevet som en grunn til at det blir inkonsekvent å ta området ut som knutepunkt, mens man går inn for å bygge ut andre områder med dårligere kollektivdekning.

Forslagene det ble stemt over

Erik Lunde støttet Aksjonsgruppen med KrFs ene stemme i bystyret. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Slik lød det opprinnelige private forslaget fra Camilla Wilhelmsen (Frp):

«1. Bystyret ber byrådet sørge for at det området som omfatter nedre Grefsen tas ut av kommuneplanen som utviklingsområde.

2. Bystyret ber byrådet sørge for at varslingsrutinene endres slik at alle berørte grunneiere varsles separat ved arealendringer i forbindelse med kommuneplan 2019, i tillegg til den generelle varsling i media og på hjemmesider.»

Punkt 1 i forslaget fikk kun Frps stemmer, mens punkt 2 også fikk støtte av Rødt og KrF. Det til tross for at representante fra de andre partiene gir uttrykk for å mene at medvirkningsprosessen i forbindelse med forrige kommuneplan ikke var god nok.

Bjørnar Moxnes og Rødt støttet Aksjongruppen, men fikk ikke flertall. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Wilhelmsen fremmet subsidiært et forslag basert på Aksjonsgruppens innstilling. Det lød:

«1. Bystyret ber byrådet om ikke å prioritere nedre Grefsen som utviklingsområde / transformasjonsområde i inneværende bystyreperiode.

2. Bystyret ber byrådet foreslå at nedre Grefsen får samme status i kommuneplan for Oslo som resten av Grefsen ved revisjonen av kommuneplanen.»

Den første delen av forslaget fikk stemmer fra Frp, KrF og Rødt. Del to fikk stemmene til Frp og KrF.

Både de opprinnelige og subsidiære forslagene falt for bystyrets flertall.

Les alt om kommuneplanprosessen på nedre Grefsen her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse