Bystyret bestemmer at...

... bompengesatsene økes, dieselbiler kan stanses, millioner kan brukes og at tigging ikke forbys.

Vedtatt: Flere sentrale saker ble behandlet i Oslo bystyre onsdag. Her får du oversikten over hva som ble banket gjennom, og hva som ble nedstemt. FOTO: ARKIVFOTO

Oslo kino kan selges, bompengesatsene heves, dieselbiler skyves ut i kulden og romfolk skal få slippe å tisse på gaten. Her er oversikten over hva Oslos politikere vedtok onsdag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.06.2012 kl 15:06

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Onsdagens møte i bystyresalen på rådhuset resulterte i en rekke avgjørelser av offentlig interesse.

Mest offentlig interesse i forkant var knyttet til fremtiden for Oslo kino AS. Og bystyret gikk da vitterlig også inn for å kunne selge sine aksjer i kulturinstitusjonen til private næringsdrivende.

Rammer dieselbil-eiere

En annet vedtak, som blant annet fikk flere sentrale medlemmer av FrP til å reise bust, var vedtaket om å gi myndighet til Oslo kommune for muligheten til å kunne forby bruken av dieselbiler på enkelte dager.

Forbudet vil også kunne gjelde gjennomkjøring av tungtransport og nevnte kjøring av dieselbiler på dager der luftforurensingen overskrider grenseverdiene, eller når kommunen anser at det foreligger fare for det.

Restriksjonene gjelder heldigvis ikke for de med parkeringsbevis for forflyttningshemmede og typisk nok heller ikke for diplomatkjøretøy.

Vil samarbeide med Google

En nyhet av mer praktisk art er at bystyret gikk inn for å undersøke muligheten om et samarbeid med søkemotorgiganten Google, slik at osloborgerne i fremtiden kan ha muligheten til å «google» etter rutetider på kollektivtrafikk.

Etter forslag fra Miljøpartiet de Grønne skal også Oslo kommune erstatte veisalting med et mer miljøvennlig alternativ så raskt som mulig

For de bostedsløse i Oslo sitt miljø vil det nok også være av betydning at bystyret vedtok at byrådet skal få fortgang i saken om å plassere ut offentlige toaletter. Forslaget om dette kom fra SVs Marianne Borgen, som lenge har kjempet for økt verdighet for rom-folket i Oslo.

Øker bompengesatsene

For de som bor utenfor bomringen kan vedtaket om å forlenge bompengeavtalen i fem år frem til år 2032, som et ledd i finansieringen av Oslopakke 3, mottas med blandede følelser.

I løpet av første kvartal 2013 vil også bompengetakstene settes opp fra dagens 27 kroner til 30 kroner, samtidig som rabatten bombrikkebrukere har hatt reduseres fra 20 til 10 prosent. Fra 2016 økes prisen på bompasseringer ytterligere én krone, til 31.

Store penger til skole

Et tomtekjøp var det også rom for. Bystyret vedtok at kommunen kjøper Sandakerveien 102 i Bydel Sagene til skoleformål for den nette pris av 212, 5 millioner kroner.

Som mange allerede vet ble også Sjømannsskolen, som kommunen selv solgte for 35 millioner kroner for 22 år siden, vedtatt leid for de neste 25 årene. Bygget skal huse elevene fra Nordstrand vgs. og kommunen må betale 437 millioner kroner i leie i leieperioden til eieren Avantor.

Til slutt kan vi også nevne at Carl I. Hagen forsøkte seg med et privat forslag om å forby tigging, men ble nedstemt av bystyret.

Les hele referatet fra bystyrets møte her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse