Bystyret inn i høyspentsaken

Leder av arbeidsgruppa i høyspentsaken, Torbjørn Togstad, bekrefter at gruppa fortsatt er i full drift.

Arbeidsgruppa i høyspentsaken har samlet over 300 underskrifter mot Oslo Veis "budkonkurranse". – Nå må bystyrepolitikerne ta stilling, sier Torbjørn Togstad.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Arbeidsgruppa i høyspentsaken har på ingen måte skrinlagt kampen om en, for beboerne, mer tilfredsstillende økonomisk løsning på nedgraving av kraftlinjene. Gruppas leder, Torbjørn Togstad, forteller at bystyrepolitikerne nå tvinges på banen.

– Mer enn 300 underskrifter krever at bystyret må ta stilling til saken. Vi synes det er viktig å få et formelt vedtak fra sentrale politikere på hvor de mener lista må legges i forhold til fremtidig forretningsdrift - spesielt for selskaper som Oslo kommune i utgangspunktet eier. Praksisen Oslo Vei har vist i denne runden er etter vår mening meget spesiell og helt uakseptabel. Det håper og tror vi også bystyret vil mene etter å ha satt seg grundig inn i saken. Uansett kan et sluttresultat skape presedens for liknende saker ellers i byen og landet, sier han.

Forskjellig praksis

Togstad nevner også at arbeidsgruppa henviser til nedgraving av kraftlinjer på Ensjø, hvor bystyret bevilget flere millioner til jobben.

– Etter våre opplysninger bidro bystyret med hele syv millioner kroner til nedgraving av kraftlinjer på Ensjø. Da mener vi at også Grefsen/Loftshusbeboere burde motta økonomisk støtte til dette prosjektet, selv om sakene ikke er helt identiske, sier Togstad.

Haster

Arbeidsgruppa har bedt bystyret om en rask behandling av saken - i forhold til Oslo Veis tidspress på nedgravingen.

– Vi satser på at bystyret raskt griper inn og instruerer Oslo Vei om videre forretningspolitikk, selv om selskapet i utgangspunktet opererer som et eget, selvstendig aksjeselskap, sier Togstad.

Feilinformasjon

Lederen av arbeidsgruppa forteller at beboerne i tillegg blir feilinformert.

– Oslo Vei har i brev til en liten gruppe beboere skrevet følgende.

"Vi har hatt møter med representanter for beboergruppen for å prøve å få til det samarbeidet de ønsket. Gruppen har nå erkjent at de ikke lykkes i å skaffe de nødvendige midler til en slik tilleggsstrekning, og vårt samarbeide med gruppen er derfor opphørt".

Dette er ikke riktig. Arbeidsgruppa har absolutt ikke opphørt. I tillegg klarte beboerne å samle inn midler til nedgraving av en tilleggsstrekning. Men etter vår mening bevisst overprising fra Oslo Vei, ble det ikke noen avtale om en ekstra-nedgraving, sier Togstad.

Blant annet viser han til at Oslo Vei la inn en fem millioner kroners "usikkerhet" i en ekstra-nedgraving - utover en-kilometeren.

– Ikke rart det blir dyrt da - med flere millioner i "usikkerhetsfaktor". Og disse ekstra millionene ytret Oslo Vei at selskapet uansett ville beholde - selv om "usikkerheten" ikke skulle slå til, sier lederen av arbeidsgruppa i høyspentsaken.

Møte

I følge samferdsels- og miljøkomiteen har bystyret sendt saken dit for videre utredning og innstilling, for så å bli sendt tilbake til bystyret for vedtak. Togstad kan fortelle at arbeidsgruppa nå også har blitt invitert til møte med komiteen i Rådhuset, den 12. juni.

– Intensjonen er at partene skal legge frem sine synspunkter i saken, og vi skal også svare på spørsmål fra politikerne. Det er derfor ikke umulig at saken rekker å bli behandlet i komiteens siste møte før sommerferien, tirsdag 14. juni, sier Togstad.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse