Bystyret reduserer NIVA-tilbygg

Bystyret har vedtatt at NIVA-tilbygget reduseres med tre etasjer.

Bystyret har be-handlet reguleringsplan for Brekkeveien 8 og 19. – Det mest positive i vedtaket er at NIVA-tilbygget reduseres med tre etasjer, sier nabo Tom-Espen Møller.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Brekke: Forrige onsdag behandlet bystyret utbygger Optimos AS' forslag til ny reguleringsplan for Brekkeveien 8 og 19. For naboene er det viktig at bystyret endrer byutviklingkomiteens innstilling når det gjelder tilbygget på NIVA-blokken.

- At bystyret i hovedsak går for reguleringsplanen, er selvfølgelig ikke det vedtaket vi ønsket oss. Likevel er det positivt at komiteens innstilling om å la tilbygget bli like høyt som NIVA-blokken, ikke fikk gjennomslag i bystyret, sier Møller.

Fra ni til seks

Bystyrevedtaket reduserer tilbygget fra 190 cote (ca 190 meter) til 182,5 cote. Hvor mange etasjer det betyr går ikke klart frem av vedtaket, men i følge rådgiver for byutviklingsgruppa til Ap, Therese Ustvedt, betyr det en reduksjon på tre etasjer.

- Det har mye å si for lys og kveldsol for de nærmeste naboene, sier Møller.

Visuell forsøpling

Når det gjelder Felt B – så vedtok bystyret komiteens innstilling. Det betyr at høydene på feltets tre blokker blir fem pluss en, fire pluss en og tre pluss en.

- Det er beklagelig at blokkene nærmest marka ikke blir redusert. SV og V ønsket å kutte en til to etasjer – og det er i tråd med hva lokalbefolkningen og bydelen også ønsker. Det er et paradoks at Arbeiderpartiet og Høyre som hevder å være opptatt av å bevare marka stemmer for å bygge så høye blokker kloss opp til markagrensen. Det er en visuell forsøpling av marka og det flotte turområdet som går langs sydenden av Maridalsvannet, sier Møller.

Bystyret vedtok videre at blokken på felt C skal reduseres fra tre pluss en etasje, til to etasjer, og blokken blir barnehagearealer. Vedtaket er også i henhold til byutviklingkomiteens innstilling.

Riving blir seks etasjer

Hvis utbygger etter hvert finner ut at NIVA-blokken likevel skal rives, vedtok bystyret at blokken kun kan bygges opp igjen til 182,5 cote – det betyr seks etasjer, og ikke ni som i dag.

- Det er viktig at føringer for en eventuell riving og oppbygging er stadfestet gjennom bystyrevedtaket. NIVA-blokken er i dårlig teknisk stand, og det er betryggende å vite at en eventuell gjenoppbygging i hvert fall ikke blir på ni etasjer, sier Møller.

Hva gjør aksjonsgruppa nå?

- Selv om det er enkelte elementer i bystyrevedtaket som er positive, så er vedtaket generelt uakseptabelt for nærmiljøet. Det er derfor mye som tilsier at naboene vil påklage vedtaket. Vi vil sette oss ned med det aller første og diskutere videre tiltak, sier Møller.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse