Bystyrevedtak gir håp for 55-bussen – og snart forsvinner butikken

Kristin Benestad (f.v.), Marte Veierød og Anette Skjærstad fra Lillo terrasse borettslag møtte opp i åpen halvtime i bydelsutvalget for å be om støtt til nytt 55-busstilbud. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelspolitikerne fikk høre at beboerne i Lillo terrasse ikke finner seg i å bli avspist med et altfor dårlig kollektivtilbud. Ekstra ille blir det når nabolaget trolig blir uten butikk i ett år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.05.2016 kl 01:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

LILLO/GREFSEN: Det var styret i Lillo terrasse borettslag som stilte opp i bydelsutvalgsmøtet 12. mai.

Der ba de lokalpolitikerne jobbe videre for å få tilbake bussforbindelsen mellom Nydalen og Lillo, den mye omtalte 55-bussen som var en ringbuss fra Nydalen, via Storo, Nedre Grefsen og Lillo. Tilbudet ble nedlagt av Ruter i 2013. Da Kapellveien forbi Grefsen skole ble stengt var det også slutt på busstilbudet, dessuten vurderte Ruter at trafikkgrunnlaget ikke var godt nok.

De siste tre årene har da også bydelsutvalget jobbet iherdig for å få busstilbudet tilbake. På et tidspunkt var man «en snuplass unna» å få bussen tilbake i rute.

Men selv om det ble enighet med Grefsen skole om å avsette et område i krysset Kapellveien/Betzy Kjelsbergs vei som snuplass til bussen, konkulderte Ruter med at dette ikke var godt nok.

Bystyrevedtak om buss i Søndre Nordstrand

Det var derfor en lydhør forsamling borettslagsstyret møtte da de tok ordet i åpen halvtime i BU. Arbeiderpartiets gruppeleder Bente M. Larsen, som selv bor på Lillo, har engasjert seg spesielt i 55-buss-saken. Hun viste til at et nylig bystyrevedtak om en bussforbindelse til Søndre Nordstrand kan åpne for i større grad å legge et politisk press på Ruter.

– Bystyret vedtok (11. mai, journ. anm) at 71E-bussen skal gjenopprettes. Det lar seg gjøre å få politiske vedtak om dette, sa hun.

Les om vedtaket her (ekstern lenke til Nordstrands Blad).

Muligheter i demensprosjektet

Det ble også vist til at det jobbes med nye kommunikasjonsløsninger i bydelen, som følge av at Nordre Aker er pilot for Alders- og demensvennlig bydel.

– 55-bussen har vi jobbet hardt for å beholde og få tilbake, uten å få det til. Vår bydel er med i alders- og demensprosjektet, og det er visse planer for transport av eldre til kjøpesenter blant annet. Men det jobbes mer bak kulissene, ikke bare mot Ruter men også i bydelen, sa Sidsel Kjeldaas Salte (H).

Bydelspolitikerne understreket imidlertid at et busstilbud på Lillo skal være beregnet på alle brukergrupper, ikke bare de eldre.

LES OGSÅ: «Alle» er enige om snuplass for 55-bussen, men her er Ruters svar

Blir uten butikk

Se bildet større

Coop-butikken i Betzy Kjelsbergs vei skal legges ned. Rema Eiendom har kjøpt bygget, og ønsker i følge styret i Lillo terrasse borettslag å bygge nytt. Dermed blir området trorlig uten butikktilbud en periode neste år. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Styrerepresentantene som møtte opp fortalte blant annet at Coop-butikken i Betzy Kjelsbergs vei skal legges ned i 2017. I følge dem er det Rema Eiendom som har kjøpt butikken, og annonsert at de ønsker å rive den og bygge en ny, sannsynligvis i løpet av 2017.

– Lillo blir da uten butikk over en lengre periode, kanskje opp mot ett år. For de av oss som ikke har bil, eller som er eldre og ikke kan gå langt for å handle, blir det enda vanskeligere når det kommer til mathandling, sa Marte Veierød til BU.

Hun viste til at Lillo er godt dekket med kollektivtilbud – for dem som er gode til bens. Men adkomst til og fra 23- og 24-bussen langs ringveien, og annen kollektivforbindelse i Nydalen, krever at den bratte Skolebakken forseres. Det er tungt for mange eldre, for dem med tunge poser og med barnevogner.

Resultatet blir økt bilkjøring, og trafikken i veien vil bli ytterligere forverret når det skal bygges nytt på butikktomten.

– Byggeperioden for ny butikk vil føre til mye tungtrafikk, og helt sikkert liknende trafikkfarlige situasjoner som vi så når Grefsen barneskole ble renovert og flerbrukshallen ble bygget. Trafikken har økt betraktelig siden Kapellveien ble stengt, og med trafikken økte risikoen for ulykker. Biler kjører fremdeles ofte på fortau for å få plass til å møte andre biler, og skaper farlige situasjoner for andre trafikanter. (Heving av kantstein i fjor ga overhodet ikke den effekten vi håpet på), leste Veierød opp for BU-politikerne.

Ønsker å ta grep om bakken

Hun viste til at henvendelser om bedre vedlikehold av Skolebakken så langt har blitt stående uten at noe er gjort fra Bymiljøetatens side:

– Bakken er dårlig vedlikeholdt, og om vinteren er den svært glatt og det er lite å holde seg i. Store deler av bakken mangler et fungerende rekkverk.

Lokalpolitikerne svarte at de fortsatt vil jobbe for et bedre tilbud til befolkningen på Lillo.

– Rekkverk i Skolebakken, kan det gjøres noe med lokalt uten å måtte vente vinter og vår på Bymiljøetaten, spurte BU-leder Per H. Christiansen (H).

Bydelsutvalget svarte beboerne at de sammen vil se nærmere på hvordan de kan jobbe videre med saken. De vil sende en skriftlig henvendelse til miljø- og samferdselskomiteen på Rådhuset, og med bystyrets ferske 71E-buss-vedtak i minne se hvordan de kan utnytte aktualiteten i bussaken.

– I tillegg kan dere be om en deputasjon til komiteen i bystyret, det vet jeg de er glade for, oppfordret Heidi Rømming (SV) til styret i borettslaget.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse