Containere blokkerer fortauet

For kort tid siden sto denne containeren og blokkerte fortauet i Kurveien, i forbindelse med byggearbeidene i '
nr. 5. Foto: Utlånt

Terrassene i sameiet Kurveien 5 renoveres. Det betyr blant annet containere på fortauet. – Det kommer vi ikke unna, sier prosjektleder for PA Entreprenør AS.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.10.2008 kl 13:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: Terrassene i sameiet Kurveien 5 rehabiliteres. Det betyr blant annet containere som blir plassert ved sameiet – også på fortauet. Til stor irritasjon for andre beboere i området, som har kontaktet Nordre Aker Budstikke.

– Men vi kommer ikke utenom containere i forbindelse med rehabiliteringen. Containerfirmaet er kontaktet, og det vil bli fortløpende søkt om tillatelse fra kommunen om å få sette containerne foran/ved sameiet, også på fortauet, sier prosjektleder i PA Entreprenør AS, Øystein Walthinsen, som kan fortelle at arbeidene etter planen skal pågå frem til februar/mars neste år.

Ikke Samferdselsetaten

– Vi har foreløpig ikke mottatt noen søknad om leie av grunn fra containerfirmaet utenfor sameiet i Kurveien 5. Vi kan leie ut grunn til slike tilfeller for en måned og mer av gangen. For kortere perioder er det Trafikketaten som leier ut grunn, sier avdelingsingeniør Rune Foss i Samferdselsetaten.

Mer info om leie av gategrunn til containerformål finnes på samferdselsetatens nettsider.

Må følge "instruksen"

Og Trafikketaten har mottatt søknad om utplassering av containerne i Kurveien i forbindelse med byggearbeidene i nr. 5.

– Containerne – to av gangen – kan stå i området fra 14.10 til 01.11. Søknaden kan forlenges. Containerne kan også stå på fortauet, hvis det skjer i henhold til instruksen, forteller seksjonsleder Erik Hegbom.

Og i "instruksen" står det blant annet: "Containere skal ikke plasseres slik at oversikten for trafikken hindres eller forstyrrer sikker trafikkavvikling. Av hensyn til blinde og andre myke trafikanter skal containere normalt ikke settes på fortau, i gågater eller på gang- og sykkelveier. Dersom forholdene på stedet gjør at container må plasseres på slike steder som nevnt i første punktum, skal det være gang- eller sykkelpassasje på minimum 1,5 m bredde forbi containeren. Gang eller sykkelpassasje skal sikres og sperres (...) Det skal anvendes godkjent sperremateriell i hel bredde foran og bak i minimum 70 cm og maksimum 140 cm høyde."

Hele "instruksen" om utplassering av containere kan leses på Trafikketatens nettsider.

– Hvis ikke instruksen følges kan folk varsle etaten om det, sier Hegbom.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse